Auli Sesay, puheenjohtaja
LinkedIn |

Henkilökuva Auli Sesay

Toista vuotta hallituksessa aloittava ja nyt puheenjohtajana toimiva tiiminvetäjä, jonka sydän sykkii uraohjaukselle, yhdessä tekemiselle ja innostukselle. Pitkä ura takana ensin ammatillisena opettajana ja sittemmin erilaisten opiskelijahuollon-, ohjauksen- ja uraohjauksen alueellisten ja valtakunnallisten ESR-hankkeiden koordinaattorina ja vetäjänä ammattiopisto Gradialla ja Jamk ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Hallitus tekee työtä jäsentemme parhaaksi. Siksi on tärkeää, että hallitus toimii kuin bändi tuottaen erilaisen osaamisen sulosointua.

 

Leea Kantelus, varapuheenjohtaja
Linkedin | X

henkilökuva Leea KantelusOlen toista vuotta hallituksessa ja työskentelen FaktiaOy:ssä palvelupäällikkönä sekä asiakasyrityksissä valmentajana, uraohjaajana ja työnohjaajana. Olen positiivisen psykologian asiantuntija ja kauppatieteilijä sekä auktorisoitu Työterveyslaitoksen työhyvinvointikorttikouluttaja, arvoanalyytikko ja liiketoiminnan kehittäjä. Olen toiminut pitkään esihenkilö, – kehittämis- ja hr-tehtävissä.
Olen intohimoinen inhimillisen työelämän puolestapuhuja, ja organisatorisen osaamisen kehittäjä. Osaaminen yhdistettynä motivaatioon, palveleva johtamiskulttuuri sekä yhteisöohjautuvuus ovat teemoja, joista puhuessani sytyn.


Hanna Reinikainen, sihteeri

Uraohjaaja, Itä-Suomen yliopisto

Henkilökuva Hanna ReinikainenOlen ensimmäistä kautta hallituksessa ja hoidan sihteerin tehtäviä. Työskentelen Itä-Suomen yliopistossa uraohjaajana. Tehtäviini kuuluu englanninkielisten urapalvelujen kehittäminen ja toteuttaminen mm. suomalaiseen työelämään, urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyvien kurssien, pienryhmien ja henkilökohtaisen ohjauksen keinoin. Olen myös mukana Talent Hub Eastern Finland -projektissa, jossa tavoitteena on edistää ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymistä ja pääsemistä osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Koulutukseltani olen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkija, englannin opettaja ja opo. Urani varrella olen työskennellyt mm. tutkijana, opintohallinnossa ja opetus- ja ohjaustehtävissä. 


Riitta-Liisa Hakkarainen, jäsenvastaava

Uraohjaaja ja ryhmätoiminnan asiantuntija, Työllisyys Espoo/Korko-palvelu

Henkilökuva Riitta-Liisa HakkarainenOlen toista kautta hallituksen jäsenenä. Nykyisessä hallituskokoonpanossa tehtäväni on huolehtia jäsenrekisterin ylläpidosta ja jäsenyyksien ajantasaisuudesta. Kuulun myös blogi-toimituskuntaan, joka vastaa yhdistyksen jäsenten ja muiden alan asiantuntijoiden tuottamien blogitekstien toimittamisesta ja kirjoittajayhteistyöstä. Päivätyömaani on Työllisyys Espoossa, jossa toimin koulutettujen työnhakijoiden ura- ja työnhakutaitojen ohjaajana. Aikaisemman työuran vaiheisiin kuuluvat vuodet kahden ammattikorkeakoulun lehtorina, opinnäytetyöohjaajana, yritysyhteistyöprojektien sekatyöläisenä ja opintoneuvojana.


Milla Göös
Omavalmentaja, Espoon työllisyyspalvelut

Henkilökuva Milla GöösOlen uusi hallituksen jäsen Helsingistä. Oppiminen on elinikäistä, ja luomme omaa identiteettiämme läpi elämän. Minua kiinnostaa erityisesti tunne- ja kehotietoinen lähestyminen ihmisyyteen ja työelämäohjaukseen. 

Koulutustaustani on viestinnästä, psykologisesta valmennuksesta (=psykosynteesivalmentaja) ja vuorovaikutuksesta. Viimeisin ammatillinen koulutukseni on uraohjauksen erikoistumiskoulutus. Yhdistyksessä hoidan uutiskirjeitä.

 

Nina Laaksonen
Asiantuntija/ Uraohjaaja, Työllisyys Espoo

Henkilökuva Nina LaaksonenAloitin uutena hallituksen jäsenenä. Olen työskennellyt työllisyyspalveluissa vuodesta 2021. Aiemmin olen toiminut yrityspuolella, mm. sähköautomaation alalla asiakaskokemuksen kehittämisen työryhmässä ja ICT-alalla. Koulutukseltani olen henkilöstöjohtamisen tradenomi.

Elinikäinen oppiminen on tärkeä teema ja työvoiman kohtaannon haasteen ratkaisuun liittyy myös täsmätyökykyisyys. Näihin kahteen aiheeseen liittyen riittää opittavaa ja kehitettävää.


Mervi Kastari
Lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu

Henkilökuva Mervi KastariOlen ensimmäisen kauden hallitusjäsen 2024-2025. Olen töissä Tampereen ammattikorkeakoulussa, jossa olen lehtori ja vastaan korkeakouluyhteisön SIMHE-ohjauksesta (Supporting immigrants in higher education) vielä vuonna 2024. Yhdistyksessä olen mukana Nordic-Baltic-yhteistoiminnassa kehittämässä kansainvälisyysohjausta. Olen Opetushallituksen Euroguidance -asiantuntijaryhmän jäsenenä.