Uraohjauksen ja -valmennuksen eettiset periaatteet

Päätetty Uraohjaajat ja valmentajat ry:n yhdistyksen kokouksessa 21.10.2014

Elinikäisyys

Uraohjausta ja -valmennusta annetaan eri elämänvaiheissa ja eri elämäntilanteissa oleville asiakkaille. Ohjauksessa ja valmennuksessa huomioidaan asiakkaan elämäntilanne kokonaisuudessaan. Uraohjaus ja -valmennus suuntaa tulevaisuuteen ja tukee asiakkaan elinikäistä oppimista ja kehittymistä.

Tasa-arvoisuus

Uraohjaaja ja -valmentaja kohtelee asiakasta ja kollegoitaan yksilöllisesti ja tasa-arvoisesti, erilaiset taustat ja lähtökohdat huomioiden.

Osallisuus

Uraohjauksessa ja -valmennuksessa lähtökohtana on asiakkaan oman itsemääräämisoikeuteen pohjautuvan toiminnan tukeminen, toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen.

Kehittyminen ja hyvinvointi

Uraohjauksen ja -valmennuksen laatu perustuu uraohjaus ja valmennustyötä tekevien osaamiseen. Osaaminen, ammatillinen kehittyminen ja siitä huolehtiminen sekä oma hyvinvointi ovat keskeisiä edellytyksiä ammatissa toimimiselle, työn tekemiselle sekä ammatilliselle kasvulle.

Luottamuksellisuus, kunnioitus ja riippumattomuus

Uraohjaus ja -valmennus perustuu aina asiakkaan tavoitteisiin, kunnioitukseen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen ja kyseessä on aina asiakkaan oma prosessi. Uraohjaajan tai -valmentajan tulee kertoa asiakkaalle yhteistyösuhteeseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä ja palvelua tuottavan organisaation tai tilaajan tavoitteista.

Yhteisöllisyys

Uraohjaajat ja -valmentajat suhtautuvat kollegiaalisesti muihin elinikäisen ohjauksen kentällä toimiviin ohjaajiin ja valmentajiin, ja tukevat toistensa osallistumista uraohjauksen ja -valmennuksen kehittämiseen.