Yhdistys

Uraohjaajat ja -valmentajat ry on perustettu vuonna 2013 saattamaan uraohjausta ja -valmennusta tekevät yhteen. Yhdistyksen tavoitteena on tukea ja kehittää jäsentensä ammatillista osaamista sekä vaikuttaa osaamisen kehittämiseen myös valtakunnallisesti.
Jokainen yhdistyksen jäsen on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan uraohjaajat ja valmentajat ry:n eettisiä ohjeita.

YHDISTYKSEN HALLITUS 2021-2023

Pia Koukkula, puheenjohtaja
Coaching Manager, Saranen Consulting Oy

Anita Hartikainen, varapuheenjohtaja
Koulutusasiantuntija, Turun yliopisto

Riittamaija Pulli, rahastonhoitaja
Vantaan kaupunki, valmentaja

Päivi Rosenius, sihteeri
Itä-Suomen yliopisto, yliopisto-opettaja

Seija Koskela, jäsenvastaava

Kati Jokio, tiedottaminen ja viestintä
Erityisasiantuntija, Kiipula

Riitta-Liisa Hakkarainen, jäsenesittelyt ja jäsenkirje
Ryhmätoiminnan asiantuntija, Espoon kaupunki / Työllisyys Espoo

 

Toimintasuunnitelma

1. Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n visiotyöskentely

Yhdistys katsoo vuonna 2019 erityisesti tulevaisuuteen uraohjauksen ja -valmennuksen sekä työelämän näkökulmista. Minkälaista tulevaisuutta me uraohjauksen ja -valmennuksen ammattilaiset haluamme rakentaa? Mikä on merkityksellistä ja mitä me haluamme säilyttää? Miten työelämässä toimiminen ja siinä menestymisen edellytykset sekä uraohjaus ja -valmennus ammattina muuttuvat? Minkälaisia uusia toimintamuotoja haluamme uraohjauksen ja -valmennuksen kentälle? Millaiset eettiset kysymykset ovat keskeisiä uraohjauksen kentällä ja miten pyrimme niitä ratkaisemaan ja vastaamaan niihin? Visiotyöskentelyyn voidaan ottaa mukaan erilaisia näkökulmia, kuten esimerkiksi jäsenten osaamisen kehittämisen visio.

Tavoitteena on luoda yhdistykselle visio, jonka jäsenet tunnistavat yhteiseksi, tavoiteltavaksi ja haluttavaksi tavoitteeksi.

Visiotyöskentely on mukana vuoden eri toiminnoissa ja sitä rakennetaan läheisessä yhteistyössä jäsenten kanssa siten, että saadaan kuuluviin eri sektorin jäsenten ääni kuuluviin eri puolilta Suomea. Jäseniä osallistetaan visiotyöskentelyyn eri menetelmillä.

2. Valtakunnallinen jäsentapahtuma

Yhdistys järjestää valtakunnallisen jäsentapahtuman. Tapahtuman sisältö on innovatiivinen ja osallistava ja tilaisuuteen pyritään luomaan etäosallistumismahdollisuus. Tapahtuman teemat mukailevat toimintasuunnitelman teemoja.

3. Vertaistoiminnan vahvistaminen

Yhdistys jatkaa rohkaisemista vertaistoimintaan alueellisesti tai teemallisesti sekä tukee jäsenten keskinäisen verkostoitumisen lisäämistä etenkin sosiaalisen median alustoilla. Tavoitteena on saada kokemuksia vertaisryhmätoiminnasta ja kehittää sitä edelleen. Vertaistoiminnan tavoite on antaa tukea arjen ohjaustyöhön ja yksilöllisen uraohjausosaamisen kehittämiselle sekä paikka ammatilliselle keskustelulle.

Vertaistoiminnan pohjalta syntyy parhaimmillaan matalalla järjestämiskynnyksellä myös valtakunnallisia, koko jäsenistön tavoittavia teemallisia webinaareja, kirjoituksia ja verkkovälitteisiä tilaisuuksia tai muuta toimintaa.

4. Sidosryhmäyhteistyön vahvistaminen

Yhdistyksellä on tällä hetkellä (syksy 2018) edustus valtakunnallisessa ELO-ryhmässä sekä kolmessa uraohjauksen hankkeen ohjausryhmässä. Vahvistetaan yhdistykselle tärkeiden asioiden (ohjauksen osaaminen ja laatu, ohjaajien ammatillinen kehittyminen ja verkostoituminen) pysymistä keskusteluissa ja tuodaan esille uraohjauksen eri sektoreiden kokemuksia ja näkemyksiä.