Yhdistys

Uraohjaajat ja -valmentajat ry on perustettu vuonna 2013 saattamaan uraohjausta ja -valmennusta tekevät yhteen. Yhdistyksen tavoitteena on tukea ja kehittää jäsentensä ammatillista osaamista sekä vaikuttaa osaamisen kehittämiseen myös valtakunnallisesti.
Jokainen yhdistyksen jäsen on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan uraohjaajat ja valmentajat ry:n eettisiä ohjeita.

YHDISTYKSEN HALLITUS 2021-2023

 

Pia Koukkula, puheenjohtaja
Saranen Consulting Oy

Ensimmäisen kauteni hallituksessa aloitin syksyllä 2020 varapuheenjohtajana. Olen uraloikkari.  Taustani sen sijaan on vahvasti IT-alalla. Uraloikan mahdollistamiseksi olen kouluttautunut erilaisiin ohjaustehtäviin: työnohjaajaksi, ratkaisukeskeiseksi coachiksi, yhteisöpedagogiksi ja työkykykoordinaattoriksi.

 


Anita Hartikainen, varapuheenjohtaja
(vanheimpainvapaalla)
Koulutusasiantuntija, Turun yliopisto

Olen ensimmäistä kertaa hallituksessa. Vastaan verkkosivuista, puheenjohtajan tuuraamisesta ja kaiken oikeakielisyydestä. Olen suomen kielen opettaja ja uraohjaaja. Työskentelen Turun yliopiston Brahea-keskuksessa SIMHE-asiantuntijana (Supporting Immigrants in Higher Education), verkkokoulutusten asiantuntijana sekä uraohjaukseen ja kotoutumiseen liittyvissä hankkeissa. Teen väitöskirjaa kestävää työllisyyttä ja oppimista edistävästä verkko-oppimis- ja vuorovaikutusmuotoilusta.

Auli Sesay, varapuheenjohtaja (24.1.2023 alkaen)
Suunnittelija, projektipäällikkö, Jamk

Työskentelen Jamk ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tällä hetkellä suunnittelijana ja viestinnän asiantuntijana. Tehtäviini kuuluu ohjauksen hankkeiden suunnittelu ja hankeviestinnän tehtävät. Urani aikana olen toiminut ammatillisena opettajana, ryhmäohjaajana, opinto-ohjaajien kouluttajana ja projektipäällikkönä valtakunnallisissa isoissa ohjauksen hankkeissa. Sydäntä lähellä on ohjauksen kehittäminen ja erityisesti monialainen tiimityö sekä yhteistyö- ja ohjausosaaminen. Viestinnän tehtävät ovat olleet aina osana työtäni ja voinkin sanoa, että se on yksi intohimoni.


Riittamaija Pulli, rahastonhoitaja henkilökuva Riittamaija Pulli

Opinto-ohjaaja, Omnia

Työskentelen tällä hetkellä Omniassa opinto-ohjaajana aikuisten perusopetuksessa. Olen rahastonhoitajana yhdistyksessä toisella kaksivuotiskaudella. Aikaisemmin olen toiminut uraohjaajana Espoossa työllisyyden kuntakokeilussa. Osallistuin palvelumuotoilemaan uutta uraohjauspalvelua korkeakoulutetuille maahanmuuttaja työnhakijoille. Työurani aloitin palvelutoimintojen opettajana ammatillisella toisella asteella ja ammattikorkeakoulussa. Sittemmin suuntasin uraani naisyrittäjien valmennuksen kautta uraohjaukseen. Kouluttauduin ura- ja opinto-ohjaajaksi ja ratkaisukeskeiseksi lyhyt terapeutiksi. Viime vuonna palasin takaisin oppilaitosmaailmaan. Kiinnostuksen kohteena on palvelumuotoilu ja taidelähtöiset menetelmät ura- ja opinto-ohjauksessa.


Päivi Rosenius, sihteeriValokuva Päivi Roseniuksesta

Yliopisto-opettaja, Itä-Suomen yliopisto

Olen toista kaksivuotiskauttani yhdistyksen hallituksessa, jossa jatkan sihteerin tehtävässä. Työskentelen Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutuksessa opinto- ja uraohjauksen yliopisto-opettajana sekä yliopistollisen uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen koordinaattorina ja kouluttajana. Aiemmin työskentelin nuorten ja aikuisten elämänuran siirtymävaiheisiin kohdentuvien ohjauskoulutusten kehittäjänä, suunnittelijana ja kouluttajana sekä Aikuisohjauksen hankkeessa aikuisten siirtymävaiheen ohjauksen kehittämistehtävässä.


Seija Koskela, jäsenvastaava

Lehtori, Jamk

Olen Seija Koskela, uusi hallituksen jäsen ja jäsenvastaava. Työskentelen Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa lehtorina. Tehtäviini kuuluu muun muassa opinto-ohjaajien kouluttaminen ja erilaiset ohjaukseen liittyvät täydennyskoulutukset. Näiden lisäksi olen ollut ja olen mukana sekä kotimaisissa että kansainvälisissä hankkeissa. Ennen kuin siirryin opekorkeaan, työskentelin pitkään ammatillisella toisella asteella, aluksi kieltenopettajana, myöhemmin opona ja erityisopettajana.


Kati Jokio, tiedottaminen ja viestintä
Arviointiasiantuntija, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Olen työskennellyt ohjauksen parissa jo tovin, ja pääasiassa ohjauksessani ovat olleet erityistä tukea tarvitsevat nuoret. Myös eri ikäisten henkilöiden työhönvalmennus on minulle tuttua. Työssäni ja opiskelussani minua kiinnostaa ohjauksen lisäksi erityinen tuki ja erityispedagogiikka.

 


Riitta-Liisa Hakkarainen, jäsenesittelyt ja jäsenkirje

Ryhmätoiminnan asiantuntija, Espoon kaupunki / Työllisyys Espoo

Aloitin ensimmäisen kauteni uuden hallituksen jäsenenä marraskuussa 2021. Tehtäväni on koordinoida ja toimittaa yhdistyksen jäsenesittelyitä ja taidan sotkea lusikan yhteiseen keitokseen myös jäsenkirjeiden laatimiseksi. Päivätyömaa minulla on Työllisyys Espoossa (ko. kaupungin työllisyyden kuntakokeilu), jossa toimin korkeakoulutettujen työnhakijoiden uraohjaajana. Aikaisemman työuran vaiheisiin kuuluvat vuodet kahden ammattikorkeakoulun lehtorina, opinnäytetyöohjaajana, projektien sekatyöläisenä ja opintoneuvojana.

Leea Kantelus

Olen Leea Kantelus, uusin hallituksen jäsen. Työskentelen Faktiassa palvelupäällikkönä sekä asiakasyritysten osalta johdon valmentajana, työyhteisövalmentajana, uraohjaajana ja työnohjaajana. Asiakkaitamme ovat niin yritykset, tiimit kuin yksityishenkilötkin.

Olen inhimillisen työelämän puolestapuhuja, sillä viitekehyksellä että voisimme löytää itselle sopivat työtehtävät ja urapolut. Osaaminen yhdistettynä motivaatioon, hyvä palveleva johtamiskulttuuri sekä yhteisöohjautuvuus ovat teemoja, joista en väsy kouluttamaan. Olen mm. positiivisen psykologian asiantuntija ja työ-ja organisaatiopsykologian sivuaineena opiskellut kauppatieteilijä. Toimin myös asiantuntijana muutamissa puhujaverkostoissa. Olen auktorisoitu Työterveyslaitoksen (TTK) työhyvinvointikorttikouluttaja, arvo-analyytikko ja liiketoiminnan kehittäjä. Ennen alanvaihtoa olen toiminut pitkään esihenkilö,- kehittämis- ja hr-tehtävissä bisnessalalla.