Yhdessä tulevaan – kurkistuksia yhdistyksen toimintasuunnitelmaan 2021

Lokakuun taittuessa yhdistyksemme piti sääntömääräisen vuosikokouksen, jossa vahvistettiin myös toimintasuunnitelma vuodelle 2021. Vaikka vuoden vaihtumiseen on vielä aikaa, uuteen toimintaan luodaan katseita jo tulossa olevan talven ensi kuukausina tämän vuoden puolella.

Yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on edistää eri koulutustaustaisten ja erilaisissa organisaatioissa uraohjausta  ja -valmennusta tekevien asiantuntijoiden yhteistyötä, keskinäistä verkottumista ja ammatillista kehittymistä. Tätä tavoitetta tukemaan on  yhdistyksessä kehittynyt – sattumankin kautta –  oivallinen toimintamuoto: virtuaaliset aamukahvit. Virtuaaliset aamukahvit kokoavat jäsenistöä kuukauden-parin välein aamukahdeksan ja yhdeksän välille verkkoon jakamaan osaamistaan menetelmistä ja toimintamalleista tai uraohjauksen ajankohtaisista kysymyksistä.

Kuluneen vuoden virtuaalisilla aamukahveilla on jaettu näkemyksiä niin elinikäisestä ohjauksesta, verkko- ja ryhmäohjauksen menetelmistä sekä motivaatioprofiilien hyödyntämisestä ohjauksessa, pandemian tuomista haasteista ja korkeakoulutettujen työttömien urasuunnittelun ja työllistymisen tukemisesta.

Virtuaalisten aamukahvien teemat tuovat erinomaisesti esille yhdistyksen jäsenistön laaja-alaisuuden ja osaamisen kirjon ja mahdollistavat kokemuksellisen jakamisen ja yhdessä oppimisen. Näkökulmat omasta työkentästä laajentuvat, kun sitä voi peilata uraohjauksen ja -valmennuksen kysymyksiin kollegan työn kautta. Virtuaaliset aamukahvit ovat myös osoittaneet, että meillä on enemmän yhteistä kuin erilaista, ja tätä jatkamme tulevanakin vuonna.

Yhteisen ja erilaisuuden suhde liittyy keskeisesti jo kuluneena vuonna käynnistyneeseen kompetenssityöskentelyyn. Jäsenkyselyllä kartoitettiin kevään ja kesän 2020 aikana jäsenistön näkemyksiä uraohjausosaamisesta. Yhteisten kompetenssien määritteleminen on haastava tehtävä osin työtehtävien moninaisuuden vuoksi.

Kompetenssityöskentelyä tukeekin erinomaisesti yhdistyksen mukana oleminen valtakunnallisessa elinikäisen ohjauksen strategiatyössä ja ELO-foorumilla. Uuden elinikäisen ohjauksen strategian luonnoksessa pidetään tärkeänä kansallisten ohjaajien ydin- ja erityiskompetenssien määrittelemistä. Tällainen valtakunnallinen yhteistyö edistää tulevana vuonna myös yhdistyksen tavoitteita kompetenssityössä.

Uraohjaajien ja -valmentajien osaamisen tukeminen on yhdistyksen ydintä, jonka edistämiseen tulevan vuoden toimintasuunnitelmaan kirjattiin myös uusia tapoja. Jäsenkyselyssä esitettiin toiveita paikoille perehtyä myös tutkimus- ja teoriatietoon, ja tällaiseen uraohjauksen perusteita luotaavaan keskusteluun viritellään lukupiiri keväällä 2021. Lukupiiri toteutuu luonnollisesti virtuaalisesti, mikä mahdollistaa joustavan osallistumisen ympäri Suomea.

Tutkimus- ja teoriatiedon lisäksi kestotoiveena nousee menetelmäosaamisen tukeminen yhdistyksen toiminnassa. Parin viime vuoden aikana niin virtuaalisilla aamukahveilla kuin syysseminaareissa ollaan yhdessä tutustuttu uusiin menetelmiin ja reflektoitu vanhoja tuttuja työtapoja. Tämän vuoden syysseminaari toteutui virtuaalisesti, kun kokoonnuimme kirjoittamaan uratarinoita ja perehtymään Career writing -menetelmään asiakkaan ja yksilön urakysymysten ratkaisemisen tukemisessa ohjauksessa.

Ensi vuodeksi on luvassa lisää tällaisia lyhytkoulutuksia, mutta kutsumme myös jäseniä menetelmäkokeiluun omassa työssään. Ajatuksena on pienimuotoisesti soveltaa jotain uutta menetelmää – esimerkiksi Career writing – ja reflektoida kokemuksia yhdessä uutta oppien ja omaa työtä kehittäen. Tavoitteena ei ole yhdenmielisyys tai yhteinen toimintamalli vaan yhdistyksen idean mukaisesti edistää ja tukea ohjaajien omannäköistä uraohjausta ja -valmennusta. Yhteinen keskustelu myös teoreettisista lähtökohdista ja tavoitteista tukee menetelmien luovaa soveltamista asiakkaiden tarpeisiin.

Kutsumme siten jäseniä jakamaan ja keskustelemaan yhteisille foorumeille. Toiminta jatkuu ainakin alkuvuoden 2021 verkkoympäristöissä kohdaten. Vuotta 2020 päätämme marras- ja joulukuun virtuaalisilla aamukahveilla keskustelemalla coachingista uravalmennuksessa sekä uraohjauksen roolista jatkuvan oppimisen tukemisessa. Toivotamme jäsenistön lämpimästi mukaan osallistumaan ja tuomaan oman äänensä kuuluviin keskusteluihin.

 

Leena Penttinen

puheenjohtaja

Uraohjaajat ja -valmentajat ry.