Voiko kirjoittamallakin ohjata?

Ohjausalan suurimpia muutoksia ovat viime vuosina olleet etäohjauksen mukaan tuleminen kasvokkaisen käyntiasioinnin rinnalle. Tietotekniset sovellukset, nopeiden laajakaistayhteyksien yleistyminen, videopuheluiden arkipäiväistyminen – kaikki tämä on tuonut lisää etäohjauksen välineitä puhelimen lisäksi.

Etäohjaus on henkilökohtaista ohjausta silloin, kun ohjaaja keskittyy nimenomaan kyseisen asiakkaan uraohjaustilanteeseen. Ohjaus on henkilökohtaista, jos se ei ole automatisoitua massatuotantoa, vaan asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan tarjottavaa palvelua, jota antaa oikea ihminen, vaikkei se ohjausta antava ihminen olisikaan samassa tilassa ohjattavan ihmisen kanssa.

Toimin uraohjauksen psykologina TE-asiakaspalvelukeskuksessa, jossa ohjaamme puhelimen ja Skypen avulla asiakkaita ympäri Suomea. Seuraava uudistuksemme tulee olemaan uraohjauksen tarjoaminen viivästetysti kirjoittaen verkko-ohjausalustalla. Mitä ihmettä se oikein tarkoittaa? Reaaliaikainen kirjoittamalla ohjaaminen eli chat-palvelun hyödyntäminen ohjauksessa on jo varmaan tutumpi ajatuksena. Verkko-ohjausalustalla ohjaaja ja ohjattava eivät välttämättä ole samaan aikaan paikalla kuten chatissa, vaan asiakas kirjoittaa itselleen sopivana ajankohtana, ja ohjaaja vastaa asiakkaalle sovittuun aikaan mennessä. Keskustelu tapahtuu asiakkaan omassa sähköisessä työtilassa, joka hänelle perustetaan vahvan tunnistautumisen jälkeen.

Verkko-ohjausalusta on vielä koodaajilla työn alla, mutta sen on tarkoitus valmistua kesään mennessä. Syksyllä sitä koekäytetään asiakastyössä, ja sen jälkeen palvelun on tarkoitus vähitellen laajentua yhä useammalle käyttäjälle. Ensimmäiset käyttäjät ovat TE-asiakaspalvelun urapsykologeja, minkä lisäksi tarjotaan koulutusneuvontaa – kysymyksien esittämiseen ei tarvita vahvaa tunnistautumista kuten ohjauspuolen työtiloissa. Alkuvaiheen käyttäjiksi on ajateltu myös Ohjaamojen väkeä ja koulujen ja oppilaitosten opoja. Tavoitteemme on, että lopulta tämä alusta olisi kaikkien vakavasti otettavien ohjausalan toimijoiden käytössä koulutuksen ja työuran ohjaus- ja neuvontatarpeita varten. Kehittämistyötä tekevän Kohtaamo-hankkeen rahoitus tulee Euroopan Sosiaalirahastolta osana Nuorisotakuu-rahoja, joten nuorten toiveet ja tarpeet ovat olleet erityisen huomion kohteena verkko-ohjausalustaa kehitettäessä. Täältä voit seurata, kuinka verkko-ohjauksen käyttöönotto etenee!

Satu Barman