Verkostotapaamisessa kuultiin kuulumisia ammattikorkeakouluista eri puolilta Suomea

Opetus- ja kulttuuriministeriö on velvoittanut ammattikorkeakouluja (amk) kehittämään toimivat ura-ja rekrypalvelut kuluvalla sopimuskaudella 2017-2020. Uraohjaajat ja -valmentajat ry kutsui jäseniään ja muita sektorin toimijoita avoimeen tilaisuuteen, jossa oli vapaa sana kertoa, miten palvelut on järjestetty ja millaista kehittämistyötä on menossa. Mukana 24.4.2017 järjestetyssä webinaarissa oli 12 osallistujaa.

Kuulumisten perustella voidaan tehdä johtopäätös, että uraohjausta toteutetaan pääsääntöisesti neljällä mallilla, joista käytössä voi olla useampi: joissain amkeissa luotetaan opinto-ohjaajien panokseen, toisissa on järjestetty erillisiä palveluita ja osassa urasuunnittelu ja -ohjaus on integroitu opintoihin – joko pakollisiin tai vapaasti valittaviin. Opiskelijoille suunnattujen palveluiden ohella palveluita on myös konseptoitu koulutusten käytettäviksi. Lisäksi hankkeet tarjoavat merkittävän resurssin uraohjaukseen ja sen kehittämiseen.

Oheisiin toimintamalleihin nojautuen on selvää, että urasuunnittelu- ja työnhakutaitoja käsitellään eri mittakaavassa eri koulutuksissa ja ammattikorkeakouluissa, mistä seuraa se, että yhteistyökumppaneiden, kuten ammattiliittojen, on haastavaa rakentaa omia palveluitaan ammattikorkeakoulussa opitun perustalle. Verkostoyhteistyö on tärkeää, jotta kulloiseenkin tarkoitukseen saadaan sovittua opiskelijan tarpeisiin vastaavaa tukea. Eri kumppaneilta saatu tuki näyttäytyy ammattikorkeakouluille erittäin tervetulleelta, kun puhutaan esimerkiksi työnhakutaitojen kehittämisestä CV-pajojen ja infoluentojen avulla. Siksi oli ilahduttavaa, että tapaamisessa oli mukana myös yhteistyökumppaneitamme.

Verkostotilaisuudessa päädyttiin puhumaan myös järjestelmäkehityksestä. Nykyisessä tilanteessa jokaisella ammattikorkeakoululla lienee omat järjestelmänsä, joiden kautta työnantajien avoimista paikoista viestitään. Ainoastaan sote-alalla on ollut yhteinen järjestelmä, jonka osalta eletään uudistuksen aikaa Jobiilin (sote-alan harjoittelupaikkojen välityspalvelu) käyttöönoton ollessa ajankohtaista syyslukukaudella, mikäli aikataulussa pysytään. Tällöin JobStep (sote-alan harjoittelupaikkojen välityspalvelu) poistuu käytöstä. Keskusteluun nousikin edellä mainitusta syystä ajatus, josko voisimme helpottaa työantajia löytämään eri amkien toimijat ja toimintatavat kokoamalla ne taas kerran yhteen.

Vanhojen amk-toimijoiden uraohjauksellisten verkostojen todettiin kuivuneen vuosien saatossa kasaan. Yleisesti koollekutsumista pidettiinkin tärkeänä ja toivottiin, että verkosto voisi jatkossa syventyä esimerkiksi hyvien käytänteiden jakamiseen. Vielä on tekemistä, jotta kaikista ammattikorkeakouluista saataisiin avaintoimijat mukaan. Tämä haaste johtuu siitä, että uraohjausta tehdään kovin monella eri ammattinimikkeellä. Pidettyyn tapaamiseen kutsua levitettiin viestintäyksiköiden kautta.

Tiiviisti työhön liittyvistä asioista verkostosta löytyykin voimaa, mutta yleisiä uraohjauksen kysymyksiä kannattaa liittyä pohtimaan Uraohjaajat ja –valmentajat ry:hyn. Yhdistyksen tilaisuuksissa ja sen eri sektoreilla toimivalta jäseniltä saadut näkemykset freesaavat hyvin omaa ajattelua.

Anna Nykänen

Lisätietoa verkostotapaamisesta antaa Uraohjaajat ja –valmentajat ry:n hallituksen jäsen Anna Nykänen puh. 046 856 7457 tai anna.nykanen(a)laurea.fi.