Vaikuta ja kommentoi valtakunnallisia ohjausalan yhteisiä ydinosaamisia

Valtakunnallinen Ohjaustyön ydin- ja erikoisosaamiskuvausten selvitys ja yhteiskehittämisprosessi toteutetaan Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella. Hanke on osa työ- ja elinkeinoministeriön ja KEHA-keskuksen koordinoimaa elinikäisen ohjauksen kehittämishankekokonaisuutta.

Ensimmäinen kommentointikierros on menossa: kaikkien ohjausalan ammattilaisten yhteiset ydinosaamiset (A-osa).

Ydinosaamiset näyttäisivät painottuvan vahvasti muodolliseen koulutusjärjestelmään. Samoin sanastoa kannattaa katsoa tarkasti.

Nyt olisi erittäin tärkeä, että käyt lukemassa ja kommentoimassa tätä ensimmäistä versiota 31.3. mennessä. Osaamiskuvausten kommentointi (peda.net).

Näin päästää vaikuttamaan, että ydinosaamiset on kattavasti kuvattu. Seuraava kommentointikierros aukeaa huhtikuun 2023 lopussa. Koko prosessiin voit tutustua https://peda.net/ohjausosaaminen . Sivun alhaalta löydät myös tulevat pajat, joihin voi ilmoittautua mm. to 30.3.uraohjaajille kohdennettu paja Uraohjauspäivä 2023 -seminaarissa.

Vaikuta ja osallistu!