Uraohjaustyötä tehdään monipuolisella osaamisella

Nainen ja mies vierekkäin istumassaTyö- ja elinkeinoministeriön huhtikuussa 2023 toteuttama, uraohjaustyötä tekeville ammattilaisille kohdistettu kysely selvitti uraohjaustehtävissä työskentelevien kokemusta omasta osaamisestaan asiakkaidensa osaamisen tunnistamisessa. Kyselyssä selvitettiin lisäksi millaiseen koulutukseen he ovat aihepiirissä osallistuneet ja millä muulla tavoin he ovat kehittäneet omaa osaamistaan. Kyselyyn vastasi 326 uraohjaustehtävissä työskentelevää. Yhdistyksen jäsenistöä osallistui kyselyyn. Lue lisää