Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksissa

Puheenjohtaja Leena Penttinen oli mukana 18.2.2021 Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen Jyväskylän yliopiston ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistoteutuksen Länsi- ja Pohjois-Suomen alueryhmän aloituksessa kertomassa uraohjauskoulutusten synnystä sekä yhdistyksen historiasta otsikolla Työelämälähtöistä ohjausosaamista elämänkulun ja työurien muutoksiin. Leenan puheenvuoron tallenne löytyy täältä.  Yhdistys seuraa ilolla uraohjauksen erikoistumiskoulutusten vakiintumista.