VIERASKYNÄSTÄ: Taidoista ja unelmista voi avautua polku yrittäjyyteen

”Tulevaisuudessa ei ole työnantajia ja työntekijöitä, on vain osaamisen ostajia ja myyjiä.”

Näin ennakoi futurologi Tarja Meristö vastikään järjestetyssä tulevaisuusseminaarissa. Yhä useammin ohjausalan ammattilaisen pöydän takana istuu oppija, joka on kiinnostunut yrittäjyydestä tai toimii yrittäjänä opintojen ohessa. Osalle oppijoista yrittäjyys on hyvin vieras ajatus, mutta työelämä muuttuu ja yrittäjämäisiä taitoja tarvitsee jokainen.

Opetussuunnitelmien mukaan oppijoiden tulisi saada tietoa yrittäjyydestä sekä mahdollisuuksia harjoitella yrittäjämäisiä työelämätaitoja. Opinto-ohjaajan ei tarvitse olla yritystoiminnan ekspertti. Tärkeintä on, että huomioi yrittäjyyden ohjauksessa. Listasin kolme tavoitetta sekä keinoja, joiden avulla yrittäjyyttä voi lisätä ohjausprosessissa.

Opiskelijat saavat tietoa yrittäjyydestä yhtenä mahdollisuutena ja uravaihtona

Ajantasainen tieto yrittäjyydestä laajentaa oppijoiden mahdollisuuksia toimia. Omaa ohjausaineistoa on välillä hyvä tarkastella yrittäjyyslinssit päässä. Kuinka usein siellä toistuu yrittäjyys -sana? Onko työelämään tutustumisvierailujen aiheena välillä yrittäjyys ja pääsevätkö oppijat keskustelemaan yrittäjien kanssa?

Verkosta löytyy monipuolisia yrittäjätarinavideoita sekä yrittäjyystestejä ja -pelejä. Niiden avulla voi helposti tuoda tuulahduksen yrittäjyystietoutta ohjaukseen ja ruokkia opiskelijoiden uteliaisuutta.

Yrittäjyys on tärkeä sitoa oppijoiden omaan kokemusmaailmaan, ja se onkin hedelmällinen keskusteluteema ohjauksen tunneille. Millaisia mielikuvia ja arvoja oppijat liittävät yrittäjyyteen? Millaista erilaista yrittäjyyttä on olemassa? Voisiko yrittäjyys olla itselle vaihtoehto tulevaisuudessa ja millaisen yrityksen voisi perustaa?

Opiskelijat harjoittelevat opinto-ohjauksessa yrittäjämäisiä työtaitoja ja toimijuutta

Ohjauksen erilaisia sisältöjä voi toteuttaa pedagogiikalla, joka vahvistaa oppijan yrittäjämäisiä työtaitoja ja toimijuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ohjausta toteutetaan yhteistoiminnallisilla menetelmillä työelämän yhteisöllisiä oppimisympäristöjä hyödyntäen. Kun oppija saa itse kokea, kokeilla ja ottaa vastuuta, saa hän taustatietoa omannäköisten tavoitteiden ja valintojen tekemiseen.

Epävarmuuden sietokykyä ja valmiutta ottaa harkittuja riskejä voi harjoituttaa valmentavan ohjauksen ja työkalujen kautta. Yrittäjämäisiin taitoihin liittyy kyky löytää merkityksellistä tekemistä, eli tuottaa omalla tekemisellä arvoa. Siksi on tärkeä harjoitella omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tunnistamista sekä havaita mahdollisuuksia, kuinka niitä voisi hyödyntää erilaisissa ympäristöissä. Jos oppija on esimerkiksi hyvä piirtämään, voisiko hän perustaa vaikkapa tatuointistudion tai kynsihoitolan?

Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat saavat kannustusta ja ohjausta

Nuorten kiinnostus yrittäjyyteen on jo pitkään ollut kasvu-uralla. Esimerkiksi korkeakouluopiskelijoista kuitenkin vain kolme prosenttia toimii opintojen ohessa yrittäjänä (Opiskelijasta yrittäjäksi 2019 tutkimus). Kannustuksen ja rohkaisun avulla moni piilossa oleva idea tai orastava yrittäjyyskipinä voisi saada siivet.

Mikäli oppilaitoksesta tai korkeakoulusta ei löydy riittävästi yrittäjyyden kurssivalikoimaa, voi opinto-ohjaajan tehtävänä olla nostaa tämä epäkohta esiin. Yrittäjyyskurssit ovat hyvä mahdollisuus kokeilla ja tutustua yrittäjyyteen turvallisessa ympäristössä. Myös erilaiset yrittäjyyttä edistävät tahot ja verkostot ovat hyviä paikkoja liikeidean testaamiseen ja avun saamiseen.

Toteutuuko futurologi Tarja Meristön ennuste osaamisen ostajista ja myyjistä? Se jää nähtäväksi, mutta nyt on hyvää aikaa vahvistaa oppijoiden taitoja ja avartaa näkymiä, joiden avulla oppija on valmis toimimaan, vaikuttamaan ja voimaan hyvin tulevaisuuksissa, joita emme vielä tunne.

 

Päivi Ojala
Suomen Yrittäjät