Peilissä – jäsenprofiilit

Peilissä – jäsenprofiilit -kirjoitus aloittaa blogipostausten sarjan, jossa tutkaillaan jäsenistöämme eri näkökulmista. Sarjan ensimmäisessä osassa kerromme, millä sektoreilla jäsenemme työskentelevät sekä mitkä ovat yleisimmät ammattinimikkeet ja koulutustaustat.

Uraohjaajat ja -valmentajat ry. alkoi eri sektoreiden yhteistyöstä

Ennen kuin Uraohjaajat ja -valmentajat ry oli olemassa, oli kuitenkin olemassa eri aloilla uraohjausta tekevien yhteistyötä. Yksi yhdistyksen perustamista edeltänyt vaihe oli yhteistyö, jonka tuloksena syntyi mm. ammattiliittojen uraryhmän ja yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden Aarresaaren koulutus-ja ohjausryhmän yhdessä työstämä uraohjauksen sanakirja. Sanakirja löytyy edelleen osoitteesta https://uraohjauksen-sanakirja.purot.net/. Yhteistyössä oli huomattu, että ryhmät puhuivat samoista asioista hieman eri käsittein ja näin syntyi tarve selventää, mitä kummassakin ”leirissä” eri käsitteillä tarkoitettiin. Sanakirjaurakan jälkeen yhteistyötä haluttiin jatkaa ja samalla laajentaa. Ajatus urasuunnittelun, uraohjauksen ja uravalmentamisen kenttää nivovasta yhdistyksestä oli syntynyt. Perustamiskokouksessa 2.10.2013 oli jo mukana myös TE-hallinnon ja yksityisen sektorin toimijoita.

Nyt tästä kaikesta on kulunut jo yli kuusi vuotta ja on aika luoda katsaus siihen, millaisia asiantuntijoita yhdistys kokoaa riveihinsä. Sitä varten jäsenrekisteriä on tutkailu tiiviisti. Kaikilta osin selkeiden lukujen selvittäminen ei ollut helppoa. Ala on Suomessa toistaiseksi vielä pieni, ja toimijat ovat monissa tapauksissa toisiinsa vahvasti linkittyneinä. Osa yhdistyksen palveluntarjoajista tuottaa palveluita muille alan toimijoille, osa taas toimii itse samanaikaisesti useammalla sektorilla.

Toimintaa viidellä eri sektorilla

Tätä blogipostausta kirjoitettaessa Uraohjaajat ja valmentajat ry:llä on 119 jäsentä. Jäsenistö jakaantuu viiteen selkeään alaryhmään.

 

Melkein puolet jäsenistöstä työskentelee koulutusorganisaatioissa, mm. lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Osa koulutuskentän jäsenistämme toimii suoraan (ura)ohjauskysymysten parissa, osalla taas ohjaaminen on osa muuta työnkuvaa. Tässä joukossa on mukana myös alan tutkijoita ja tulevaisuuden ohjaajia kouluttavia tahoja.

Toinen iso ryhmä on yksityisen sektorin toimijat. Tämäkin kenttä on hyvin heterogeeninen sisältäen yksinyrittäjiä, isompia alan toimijoita ja yrityksissä sisäistä uravalmennusta, työhyvinvointia ja HR:ää tekeviä toimijoita. TE-hallinnon toimijat, kunnalla toimivat asiantuntijat ja ammattiliittojen uravalmentajia on lukumäärältään aika lailla yhtä paljon.

Työnimikkeiden kirjo

Työnimikkeet limittyvät eri sektoreihin. Ihan helppoa nimikkeiden perkaaminen ei ole, koska monilla on useampia nimikkeitä. Kuvan sanapilvi onkin muodostunut kaikista niistä nimikkeistä, joita tähän kohtaan jäsenrekisterissä jäsenet itse ovat antaneet.

  •       Uravalmentaja/-coach 14
  •       Uraohjaaja 10
  •       Psykologi 8
  •       Lehtori 9
  •       Projekti-liitteisiä 6
  •       Suunnittelija 7
  •       Asiantuntija 16
  •       Kouluttaja 12

Suurimman yksittäisen työnimikkeen muodostaa uravalmentajat (ml. uracoach), joita on jäsenistössä 14. Erilaisia asiantuntijoita on vielä enemmän, mutta asiantuntija-nimikekin yhdistyy erilaisiin etuliitteisiin. Sama tilanne on kouluttajien ja lehtoreiden kanssa. Nämä nimikkeet usein viittaavat eri sektorilla toimiviin taustaorganisaatioihin. Samalla lailla uraohjaajat muodostavat ikään kuin parin uravalmentajille, vain taustasektori on eri. Psykologin nimikkeellä toimivia on jäsenistössämme 8 ja suunnittelijoita 7. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että peräti 30 jäsenellä on nimikkeessään sana ”ura”.

Koulutustaustat

Myös jäsentemme koulutustaustat jakaantuvat eri taustaorganisaatioihin. Tämänkään tiedon selvittäminen ei ollut ihan yksinkertaista – erilaisia koulutusten yhdistelmiä jäsenillämme on paljon. Pääosin tilasto on laskettu ensin ilmoitetun koulutuksen mukaan, joka myös monilla taitaa olla se ensimmäinen koulutus. Ihan kaikkia jäseniämme ei luvuissa ole mukana.

 

Suurin yksittäinen ryhmä on kasvatustieteilijät ja toiseksi suurin ryhmä on yhteiskuntatieteilijät (sisältäen em. lisäksi myös valtio- ja hallintotieteilijät). Ehkä jännittävintä jäsenistössämme on luonnontieteilijöiden suuri osuus. Heitä on hieman enemmän kuin kauppatieteilijöitä ja psykologeja. Humanisteja ja teologeja on kahdeksan. Ryhmässä ”muut” on mukana muun muassa maa- ja metsätaloustieteen maistereita, taiteen maistereita sekä ammatillisen koulutuksen omaavia jäseniä. Uraohjaajiksi ja -valmentajiksi tullaan siis hyvin monia polkuja pitkin. Osa jäsenistä työskentelee myös juuri sen asiakasryhmän parissa, josta omakin ensimmäinen koulutus on peräisin.

Jäsenet kartalla

Yhdistyksen alkuvuosina tehtiin hartiavoimin töitä sen eteen, että yhdistys olisi aidosti valtakunnallinen ja paikallisia toimijoita yhdistävä. Karttaa katsoessa valtakunnallisuudessa on hyvin onnistuttu, vaikka hyvin iso osa jäsenistöstä toimiikin eteläisessä Suomessa. Virtuaalisilla aamukahveilla satojen kilometrien päässä toisistaan istuvia jäseniä on kuitenkin voitu tavoittaa tasapuolisesti. Myös tyhjiä kohtia kartassa edelleen on. Länsi-Suomen rannikko on Vaasan seutua lukuunottamatta aika tyhjää täynnä, samoin Kainuu ja iso osa Itä-Suomea.

Etunimet

Suurin osa jäsenistämme on naisoletettuja. 110 jäsenellämme on naisen etunimi ja vain 9 jäsenellä miehen nimi.

 

Summa summarum: Yleisimmin Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n jäsen on

Etelä-Suomessa asuva nainen, jonka taustakoulutus on kasvatustieteilijä ja joka on julkisella sektorilla töissä. Hänen työnimikkeessään on mahdollisesti sana ”ura” ja jos haluaa arvata hänen nimensä, se voisi olla Satu, Sanna tai Minna.

Seuraavassa Peilissä-blogipostaussarjassa kuulostellaan, miltä työkenttämme näyttää juuri kolmen tällaisen naisen näkökulmasta.

Teksti ja kuvat: Leena Itkonen / jäsenvastaava yhdistyksen hallituksessa 2020

PS. Tämän postauksen tiedot perustuvat Membook.fi-osoitteesta löytyvään jäsenrekisteriimme, johon kaikilla jäsenillämme on pääsy. Käyhän siis tarkistamassa ja muuttamassa tarvittaessa tietosi. Erityisen tärkeää on päivittää ajantasalle sähköpostit, puhelinnumerot ja muuttuneet työnantajatiedot.