Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvaukset ja niihin perustuvat arviointilomakkeeet julkaistu

Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvaukset ja niihin perustuvat arviointilomakkeeet ovat nyt valmistuneet. Julkaisu on vastaus Elinikäisen ohjauksen kansallisen strategian 2020–2023 (Valtioneuvosto, 2020a) esittämään tarpeeseen laatia kansalliset ohjausalan osaamiskuvaukset.

Julkaisu perustuu kattavaan kirjallisuuskatsaukseen ja laajaan yhteiskehittämisprosessiin, johon osallistui useita satoja ohjausalan ammattilaisia ja asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Näiden kuvausten pohjalta työryhmä laati arviointilomakkeet, jotka on suunniteltu ammattilaisten ja organisaatioiden käyttöön.

Osaamiskuvausesitys on laadittu osana työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) koordinoimaa valtakunnallista elinikäisen ohjauksen kehittämishankekokonaisuutta, jota rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä.

Lataa osaamiskuvaukset ja arviointiperusteet 

Julkaisun kansikuva