Mitä luvassa vuonna 2018? – otteita toimintasuunnitelmasta

Uraohjaajat ja -valmentajat ry toimii myös alkaneena vuonna aktiivisesti yhdistystoiminnan ja jäsentensä verkostoitumisen kehittämiseksi. Seuraavassa on avattu kuluvan kautemme toimintaa.

Vertaisverkostoa kehitetään

Vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan kirjattiin tavoitteeksi kehittää jäsenistön vertaisverkostossa tapahtuvaa osaamisen siirtämistä. Näin ollen perustimme vuoden alussa suljetun Facebook-ryhmän, joka on avoin vain yhdistyksen jäsenille. Tavoitteena on, että tästä ryhmästä muodostuisi paikka, jossa jäsenet voivat matalalla kynnyksellä kertoa ja keskustella ajankohtaisista asioita, kysyä neuvoa toisilta jäseniltä, vinkata mielenkiintoisia kirjoituksia, koulutuksia ja tapahtumia ja näin kehittää omaa tietämystään ja osaamistaan uraohjauksen ja valmennuksen saralla.

Facebook-ryhmä muodostuu toimivaksi vain jos mahdollisimman moni jäsenistä ottaa sen aktiivisesti omakseen. Vertaisverkoston kehittäminen on nyt jokaisen jäsenen ulottuvilla ja onnistuminen on riippuvainen paljolti jäsenten aktiivisuudesta.

Uraohjaajat.net -sivuston kehitys

Hallitus tulee myös kevään aikana panostamaan uraohjaajat.net-sivuston blogiin. Kevään aikana joka kolmas viikko ilmestyy uusi kirjoitus uraohjaajat.net-sivustolle. Julkaisemme myös mielellään yhdistyksen aihealueeseen liittyviä vierailijakynällä kirjoitettuja tekstejä tai muuta mediasisältöä. Mikäli haluat julkaista sivustolla niin olet enemmän kuin tervetullut mukaan kirjoittamaan!

Seminaari

Järjestämme syys-lokakuussa seminaarin, jonka aihe on: Sosiaalinen media uraohjauksessa. Seminaaria valmistelevat Leena Itkonen, Riikka Michelsson, Anna Nykänen ja Leena Penttinen.

Seminaarin ym. aihe ja vastuuhenkilöt päätettiin 6.2.2018 hallituksen kokouksessa, joten aihetta enempää tästä ei ole vielä kerrottavaa. Näin ollen, jos haluat vaikuttaa seminaarin sisältöön tai haluat auttaa järjestelyissä niin olethan yhteyksissä ym. järjestäjiin!

Timo Tapola

Kirjoittaja on Uraohjaajat- ja valmentajat hallituksen jäsen.
PS. Kuulutko jo yhdistykseen, mutta et ole saanut jäsenkirjettä? Muistathan toimittaa sähköpostiosoitteen vaihtuessa uudet tiedot yhdistykselle