Miksi eettiset periaatteet ovat tärkeitä?

Uraohjaajat  ja –valmentajat kokoontuivat torstaina 6.3.2014 Helsinkiin pohtimaan uraohjauksen  ja -valmennuksen eettisiä periaatteita.

Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n ja Vipua ja vetoa töihin ESR-hankkeen järjestämässä seminaarissa keskusteltiin siitä, mitkä eettiset pohdinnat ovat työmme kannalta kaikista keskeisimpiä. Mitä yhteisiin eettisiin periaatteisiin tulisi kirjata? Paikalle saapui yli 60 uraohjauksen ja -valmennuksen asiantuntijaa ympäri Suomen.

Miksi eettisten periaatteiden linjaus?

Miksi lokakuussa 2013 perustettu Uraohjaajat ja -valmentajat ry. halusi aloittaa toimintansa nimenomaan eettisten periaatteiden linjaamisella? Perusteluja on useita.

Ensinnäkin on erittäin arvokasta saada uraohjauksen ja -valmennuksen parissa työskentelevät pohtimaan työn ydinkysymyksiä, arvoja, tarkoitusta, merkitystä ja eettisiä rajoja yhdessä – yli sektori- ja koulutustaustarajojen. Suomessa ei ole aiemmin ollut yhtä toimijaa tai järjestöä, joka kokoaisi korkeakouluopiskelijoiden tai korkeasti koulutettujen uraohjaajat ja -valmentajat yhteen.

Ennenkään ei oltu tyhjiössä

Emme tietenkään ole tehneet työtämme missään eettisessä tyhjiössä aikaisemminkaan. Lainsäädäntö, eri organisaatioiden, järjestöjen ja koulutusalojen säädökset, normit ja eettiset periaatteet ovat antaneet työlle normit ja eettisen perustan.

Miksi tämä työ? Mitä uraohjaajat ja -valmentajat saavat siitä, että he luovat omaan työhönsä ja rooliinsa eettiset periaatteet? Keskustelu, yhdessä pohtiminen, toisten työstä oppiminen ja työmme kipukohtien pohtiminen, vahvistaa yhteistyötä. Eettisten periaatteiden linjaaminen haastaa meidät syvälliseen dialogiin, jonka uskon vahvistavan kollegiaalisuutta ja uraohjauksen ja –valmennuksen parissa työskentelevien yhteisöllisyyttä.

Samalla meille tarjoutuu mahdollisuus kiteyttää työmme arvot, tärkeimmät merkitykset ja ydinkysymykset uraohjaukseen ja -valmennukseen tuleville kansalaisille ja laajemmin yhteiskuntaan. Eettiset periaatteet ovat sekä sisäinen työtämme määrittävä dokumentti että käyntikortti sidosryhmille. Mistä uraohjauksessa ja -valmennuksessa on kyse? Mitkä ovat meidän työmme tärkeimmät periaatteet? Seminaarissa aihepiiriä läpivalaistiin monesta eri näkökulmasta ja keskustelu oli vilkasta.

Selkeä tilaus eettisten periaatteiden luomiselle

Uraohjauksen ja -valmennuksen eettisten periaatteiden luomiselle on olemassa selkeä tilaus. Toivon, että vilkas keskustelu jatkuu tällä blogissa, yhdistyksen LinkedIn-ryhmässä, alueellisissa tapaamisissa ja uraohjaajien ja -valmentajien työyhteisöissä.

Kärsivällisyyttä ja malttia vaaditaan. Keskinäinen kunnioitus ja kuunteleminen ovat onnistumisen edellytys. Pohdinnalle pitää antaa aikaa. Sitä onneksi on. Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n vuosikokous päättää eettisistä periaatteista syys-lokakuussa. Syksy ei tietenkään ole tämän keskustelun päätepiste. Eettiset periaatteet vaativat aina päivittämistä ja uudelleenarviointia, kuten Suomen opinto-ohjaajat ry:n puheenjohtaja Jukka E. Vuorinen omassa puheenvuorossaan korosti.

P.s. Kiitokset vielä kaikille seminaarin alustajille, teemaryhmien vetäjille, osallistujille ja järjestäjille. Erityiskiitos Vipua ja vetoa töihin –ESR-hankkeen Mira Lehdelle, Sari Haatajalle, Erkki Härköselle ja Anna Tonterille yhteisötyöstä seminaarin järjestämisessä.

Eric Carver

Kirjoittaja on Uraohjaajat ja –valmentajat ry:n puheenjohtaja. Hän työskentelee Helsingin yliopiston urapalveluissa uraohjaajana ja kouluttajana.