Månadens medlem – Torbjörn Strand

Porträtt av Torbjörn StrandNamn: Torbjörn Strand, Torbjörn Strand | LinkedIn
Plats: Vasa 2010-2023, från juli 2023 framåt Korsholm
Arbetsuppgift och -plats: Expert, kontinuerligt lärande, Österbottens AN-byrå Företagar, TS Coaching och Career Coach, MARLEQ

Min karriärhistoria

Ett av de första och roligaste sommarbetena var när jag fungerade som ungdomsledare under flera sommarläger för barn i olika åldrar. Det var roligt att göra saker tillsammans och hålla koll på dem. I gymnasiet läste jag naturvetenskapliga ämnen och det såg ut som om jag skulle rikta in mig på något tekniskt istället. I slutet av studierna sökte jag ändå in till en utbildning inom media i Helsingfors och fick en plats, den började jag aldrig. Istället gjorde jag min värnplikt och efter att den var slut gjorde jag an ny ansökan. Den här gången fick jag en plats inom ekonomi med inriktning marknadsföring i Vasa, och där började jag hösten därpå.

Studierna gick bra och jag fick en bra förståelse för ämnet. Jag visste ändå inte riktigt vad jag ville göra efter studierna. I varje fall blev jag väldigt intresserad av personlig försäljning i slutet av studierna. Jag har alltid trott att jag inte är lämplig för försäljning, att jag inte är den rätta typen. Så fastän jag tyckte det var intressant med försäljning var jag inte redo för det. Istället tog jag fokus på coachning och psykologi efter att jag var klar med studierna. Jag tog flera olika kurser inom psykologi via öppna universitetet och så småningom blev det mer klart för mig vem jag är och hur jag ser mig själv i framtiden.

Efter att jag blev klar med studierna har jag jobbat 4 år med arbetsförmedling vid AN-byrån, inom uppsökande ungdomstjänster, som arbetslivstränare och projektledare, vid karriärtjänster vid universitetet och nu igen vid AN-byrån med kontinuerligt lärande. De kunder jag har nu har behov av utbildning eller vill själva utbilda sig mera för att bli bättre eller byta yrke. Jag tycker att jag har haft givande erfarenheter på alla platser jag varit och på sidan om har jag lärt mig många nya saker. Just nu tycker jag att modern försäljning är otroligt intressant och jag har satsat mycket fokus på det.

Att våga utforska nya områden är väldigt givande tycker jag. Tidigare försökte jag hitta ett svar på vem jag är och vilket yrke som är lämpligt för mig. Jag trodde att det fanns något utomstående svar på detta, och innan jag hade hittat det kunde jag inte fatta stora beslut. Idag förstår jag att det inte är lätt att bestämma sin framtida yrkesidentitet när man inte känner sig själv så bra ännu, vilket få i ung ålder gör. Att rikta in sig på en viss bana alltför tidigt är inte så bra egentligen, det är bättre att utforska olika områden och då samla in mer information om sig själv. Det kan skapa en stor stress att fatta beslut om sin framtida identitet och yrke när självkännedomen är under utveckling. Att fokusera på utforskning av livet och att nyfiket ändra sitt fokus enligt intresse är vad det handlar om egentligen enligt den litteratur jag läst.

Med min tidigare arbetserfarenhet har jag kunnat kombinera min coaching med arbetsliv och karriär. Jag har fokuserat på ett karriärcoachingprogram som heter FireWork Career Coaching. Programmet går ut på 3 faser där fokus först är på nuläget, till att konkretisera attraktiva idéer och till sist göra en konkret plan av det du vill göra. På det sättet går det att ta sitt framtida jag till nuläget och agera från det idag redan.

Min egen företagsverksamhet är under utveckling och jag har fått möjlighet att jobba som en av MARLEQ’s karriärcoacher, det började jag med sommaren 2023. Det är bra att kunna kombinera olika tjänster och nå ut till en internationell publik.

Porträtt av Torbjörn StrandNär jag intresserade mig för karriärcoachning och jobbsökningsträning, fann jag många olika verktyg och teorier som används inom branschen. En del av dessa är riktigt bra, medan andra är föråldrade och vissa är till och med pseudovetenskapliga eller baserar sig på tvivelaktiga grunder.

God vetenskaplig teori är viktigt för mig, eftersom jag vill förstå verkligheten så bra som möjligt, och det går inte med bristfälliga teorier. Jag vill kunna erbjuda förklaringar och övningar baserade på god kunskap, på samma gång som jag är medveten om att det är själva relationen som har en stor kapacitet till förändring i sådant här arbete.

Vill du diskutera kring olika teorier, verktyg och modeller får du gärna ta kontakt med mig, det finns inte mer utrymme här att nämna dem.

I gymnasiet skulle jag ha önskat mer vägledning om framtida studier för att passa in dem i min identitet. Efter att jag blev student och väntade på värnplikten var jag arbetslös en tid på hösten, då fick jag bra stöd vid AN-byrån av en person som berättade om olika utbildningar. Senare har jag kunnat vara den som har gått igenom olika arbetssökandens planer för studier, det känns bra att kunna ge tillbaka det som jag själv har önskat.

I framtiden vill jag fortsätta att utveckla mitt eget kunnande och utforska livet, för min egen del och för att kunna hjälpa andra att hitta sin plats i livet och arbetslivet. Jag vill kunna erbjuda det som skulle ha hjälpt mig effektivare när jag var yngre.

Lämpligt motto: “The only person you are destined to become is the person you decide to be.” ― av Ralph Waldo Emerson”

Jag önskar dig en fin höst!