Kysely: Uraohjausmallin kehittäminen

Turun yliopiston Brahea-keskus lähestyy Uraohjaajat ja -valmentajat ry:tä kyselyllä, joka tehdään osana “Innovative European Career Guidance”  -hanketta (lyhenne IEUCG). IEUCG on Erasmus+ KA-220 -kategoriaan kuuluva yhteistyöhanke, joka keskittyy ammattilliseen koulutukseen ja valmennukseen.

Hanke keskittyy uraohjauksen kehittämiseen ja sen tavoitteena on luoda innovatiivisen uraohjauksen malleja, joilla parhaiten tuetaan ammattillista kehittymistä ja elämänmittaista oppimista, mikä on tärkeää erityisesti epävarmoina aikoina ja nopean muutoksen keskellä.

Kyselyllä kartoitetaan kentällä vallitsevaa uraohjauksen tilaa sekä uraohjaukseen liittyviä tarpeita ja toiveita. Saatua tietoa hyödynnetään uraohjausmallin kehittämisessä sellaiseksi, että se parhaiten vastaisi käytännön tarpeisiin niin ammattia opiskelevien, opettajien ja kouluttajien kuin myös yrittäjien ja yritysten näkökulmasta.

Vastaa kyselyyn tästä.

Kiitos jo etukäteen vastauksestasi! Jos haluat kysyä jotain hankkeeseen tai kyselyyn liittyen, voit olla yhteydessä Ilkka Vuolaslempeen joko puhelimitse tai sähköpostitse!

Ilkka Vuolaslempi
Koulutusasiantuntija
+358505666777