Kuukauden jäsen – Tiina Parikka

Nimi: Tiina Parikka

Paikkakunta: Vantaa

Työtehtävä ja -paikka:LMI johtajuuskehittäjä, työelämän erikoistunut uraohjaaja, yksityisyrittäjä

 

Kuka olen

Kuvaan itseäni Instagramin @riisututlauseet sanarunoissani seuraavasti:

Olen
tällainen
intohimoinen
humanisti
Tikkurilasta
renessanssi-ihminen
tennarit
jaloissa

Tieni nykyhetkeen sertifioituna johtajuuskehittäjänä

Johdon valmentajaksi ja työelämän erikoistuneeksi uraohjaajaksi (millä nimikkeellä haluan omaa osaamistani nimittää) päätyminen ei ollut mikään sattumanvarainen päähänpisto tai hyppy täysin uudelle uralle, vaan luonnollinen jatkumo kaikelle sille, mitä olen elämässäni ja urallani tehnyt yli 30 vuoden aikana. Ihmisten kehittämisen parissa olen työskennellyt koko ikäni. Jo lapsena aloin toteuttaa minulle luontaista johtajuutta kerhojen ja leirien ohjaajana, opiskelin aineenopettajaksi ja toimin 11 vuotta lukion ja yläasteen kieltenopettajana. Sitten hyppäsin rehtoriksi ammatillisen koulutuksen puolelle. Minulla on ehkä harvinainenkin, sekä yleisopetuksen että ammatillisen koulutuksen kentän tuntemus.

Johtajana lähes 20 vuoden ajan, Suomen ainoan kello- ja mikromekaniikan alan oppilaitoksen, Kelloseppäkoulun, rehtorina ja sen säätiön asiamiehenä minulla oli ainutlaatuinen tilaisuus olla kehittämässä suomalaista koulutusta vaativan erikoisalan työelämän hyväksi. Työ ei ollut ”tavanomaista” rehtorin työtä, sillä säätiöpohjaisessa oppilaitoksessa vastasin asiamiehenä myös kunnan sivistysviraston roolia vastaavista tehtävistä. Työhöni kuului verkostoituminen Suomessa ja ulkomailla, aktiivinen yhteydenpito yrityksiin ja järjestöihin, monipuolinen medianäkyvyys ja tiedottaminen, koulutuksen lainsäädännön seuraaminen ja siitä lausuntojen antaminen sekä muun yhteiskunnallisen kehityksen huomioiminen koulutuksen järjestämisessä.

Varsinainen ohjauksen korkeakoulu minulle oli neljästä lapsestani kahden vammautuminen vaikeasti ja heidän ”coachaamisensa” erityisistä haasteista huolimatta itsenäiseen elämään. Oli löydettävä mahdollisuuksia kaikista esteistä huolimatta. Kokemukset vaikeista elämäntilanteista antoivat minulle pääomaa valmennukseen.

Päätyöni ohella ohjasin ja mentoroin yrittäjiä ja huomasin saavani upeita flow-kokemuksia onnistuessamme yhdessä edistämään ohjattavani uraa. Johtajana sain paljon positiivista palautetta juuri kyvystäni innostaa, kannustaa ja oivalluttaa, keksiä uusia mahdollisuuksia ja kohdata ihmiset juuri sellaisina kuin he ovat. Sain usein kuulla, että synnytän luottamuksen ilmapiirin ympärilleni.

Vuonna 2021 suoritin TAMKin ja OAMKin yhteistyössä toteuttaman UraErkon. Koulutuksen aikana tajusin, että vaikka en ollut tehnyt uraohjausta sillä työnimikkeellä, minulla on juuri siinä vaadittavaa osaamista. Opiskelun aikana vahvistui edelleen myös oma ihmiskäsitykseni ja ohjausteoriani, jotka ovat ehdottomasti systeemiteoreettisia. Uskon ihmisen ymmärtämiseen ja kehittämiseen kokonaisuutena.

Mikä on tärkeintä ja parasta työssäni?

Olen sydämeltäni ja sielultani muiden innostaja. Olen liekeissä, kun saan toiset onnistumaan ja kokemaan pystyvyyttä. Tarvitsen haasteita, uuden oppimista ja työskentelyä myös epämukavuusalueella. Liian pitkään jatkuvat rutiinit vievät minulta työn imun. Ehkä juuri näistä syistä vaativa johdon valmennus on niin innostavaa. Vaikka minulla on käytössäni upeat valmennuksen työkalut, jokaisen valmennettavan tilanne on täydellisen ainutlaatuinen ja saan jatkuvasti soveltaa osaamistani. Joudun jokaisen valmennettavan kanssa yhdistämään oman neuroverkkoni yhä uudelleen, luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja synnyttämään yksityiskohdista jälleen uudenlaisen kokonaisuuden. Hyödynnän luovuutta, jolla luon uusia kombinaatioita. Ehkä tähän on pohjaa antanut lapsuuden kotini, jossa keksijäisän autotallissa tai erilaisissa käsi- ja kotitöissä etsittiin ratkaisuja ongelmien sijaan. Mikään ongelma ei ollut ratkaisemattomissa. Opin kärsivällisyyttä, joka tuntuu olevan nyky-yhteiskunnassa lähes katoava luonnonvara.

Uraohjaajan/-valmentajan tärkeimmät taidot

Minua on harmittanut pitkään se, että uraohjaus edelleen käsitetään laajan yleisön keskuudessa vain ohjauksena, jota toteutetaan uran alku- ja siirtymävaiheissa. Pitkän johtajakokemukseni aikana kuitenkin ymmärsin, miten paljon uraohjausta tarvitaan juuri työssä ollessa, keskellä työelämää. Siksi kutsunkin omaa osaamistani ”työelämän erikoistuneeksi uraohjaukseksi”. Valmentajan on seurattava aktiivisesti, mitä laajemmin yhteiskunnassa ja työelämän ruohonjuuritasolla tapahtuu, mitä haasteita siellä on taklattavana, ja mitä mahdollisuuksia ja käytännön realiteetteja työpaikoilla sekä yhteiskunnassa on olemassa. Valmentajat saavat ensikäden tietoa työllisten ja työttömien haasteista, joten heidän velvollisuutensa on osallistua myös yhteiskunnalliseen keskusteluun kehittämistarpeista, sen sijaan, että vain odotettaisiin, mitä uudistuksia ministeriöistä tulee valmiina toteutettaviksi. Valmentajan on oltava proaktiivinen.

Tavoitteitani uralla johtajuuskehittäjänä

Ajattelen, että laajan, käytännön ammattitaidon omaavana asiantuntijana minun tehtäväni on osallistua yhteiskunnan rakentamiseen omalla osaamisellani ja jättää maailma jälkeeni vähän paremmaksi kuin se olisi ollut ilman työpanostani. Olen ennen kaikkea osaamisen jakaja, tiedon ja taidon panttaamisen sijaan. Koska olen toiminut johtajana lähes 20 vuoden ajan tiedän, miten tärkeä rooli johdolla on organisaation menestyksessä, tuloksellisuudessa sekä koko henkilöstön hyvinvoinnissa. Johtajuusfilosofiani ydin on inhimillinen johtaminen, mutta tiedän myös, miten paljon johtaja tarvitsee konkreettisia arjen taitoja toteuttaessaan tehtäväänsä menestyksellisesti. Mitä enemmän on vastuuta, sitä enemmän on myös paineita ja sitä tärkeämmäksi nousee kyky hallita omaa ajankäyttöä sekä tasapainoa työ- ja vapaa-ajan välillä. Tämä onnistuu harvalta täysin yksin ja ilman mitään valmennusta, vaikka moni häpeääkin sitä tunnustaa. Jatkuva kiire, riittämättömyyden tunne, kyvyttömyys asettaa tavoitteita ja muuttaa ne arjen toimenpiteiksi ovat kuitenkin taklattavissa osaavalla valmennuksella. Valmentajana haluan helpottaa johtajien työtä ja tehdä sitä kautta parempaa työelämää, yksi johtaja ja johtoryhmä kerrallaan.

Minulle myös esiintyminen ja luennointi on luontaista. Pedagogina, johtajana ja kouluttajana toimiminen sekä puheiden pitäminen erilaisissa tilaisuuksissa ovat olleet kiinteä osa arkeani. Myös kirjoittaminen on minulle välttämätön keino ilmaista itseäni. Iloitsen, jos voin jakaa omaa osaamistani ja ainutlaatuista tarinaani erilaisissa tilaisuuksissa ja kanavissa, ja viedä sitä kautta eteenpäin myös uraohjauksen äärettömän laajaa toimintakenttää ja sen mahdollisuuksia. Ymmärrän oman, poikkeuksellisen osaamiseni arvon ja tavoitteeni on tehdä sen hyödyntämisestä myös kannattavaa liiketoimintaa.

Omat oppini ohjauksen toteutuksesta

Minua ohjaavat syvimmät periaatteet olen kiteyttänyt UraErkon aikana laatimaani huoneentauluun. Toivon, että näistä ajatuksista sinäkin voit saada ideoita omaan työhösi!

Kaikki alkaa kuuntelusta

Luottamus synnyttää turvallisuutta

Ihminen on kokonaisuus ja kokemustensa summa

Jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija

Aina on mahdollisuuksia