Kuukauden jäsen – Riia Hoppania

Nimi: Riia Hoppania

Paikkakunta: Helsinki

Työtehtävä ja -paikka: Uravalmentaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Urakriisin kautta uravalmentajaksi

Vielä kolme vuotta sitten en tiennyt, että minusta tulee uravalmentaja. Olin juuri irtisanoutunut työstäni myymäläpäällikkönä ja päättänyt sulkea oven kaupan alalle lopullisesti. Olin työskennellyt lähes kaksikymmentä vuotta myynnin, visuaalisen markkinoinnin ja esimiestyön parissa, mutta kokenut suoranaista urakriisiä jo pitkään. Kriisi alkoi, kun uuvuin lapsuuteni unelma-ammatissa myymälävisualistina useita vuosia aikaisemmin. Siihen asti uratavoitteeni olivat olleet selkeitä, mutta uupuminen pysäytti totaalisesti. Se muutti arvomaailmaa ja heitti pitkäksi aikaa verhon tulevaisuuden päälle.

Uupumisen jälkeen yritin pitkään muokata työnkuvaani ja löytää uusia, arvojani vastaavia, mahdollisuuksia kaupan alan. Opiskelin elämäntaidon valmentajaksi, kasvatustieteiden perusteita, positiivista psykologiaa, työyhteisön kehittämistä, johtamista ja työhyvinvointia. Tartuin jokaiseen vastaantulevaan uravalmennusmahdollisuuteen. Koin kuitenkin olevani kuin laatikossa, jossa en enää halunnut olla, mutta en nähnyt tietä ulos. Vanhasta ammatti-identiteetistä oli haastavaa irrottautua ja uusia vaihtoehtoja oli vaikea nähdä.

Kolme vuotta sitten ymmärsin vihdoin haluavani muutosta enemmän kuin pelkäsin tuntematonta. Suljin myymälän oven viimeisen kerran ja tunnustin itselleni, että se mitä oikeasti halusin tehdä, oli valmentaa ja kouluttaa. Halusin myös pois kaupan alalta kokonaan. Uravalmennus oli kiehtonut minua jo pitkään, olinhan tutustunut alaan asiakkaan näkökulmasta jo vuosia, ja myös opiskellut valmennusta. Mutta voisinko minä valmentaa muita? Olinhan itsekin aika lailla hukassa oman suuntani kanssa.

Uskaltauduin hakemaan lyhyttä määräaikaista uravalmentajan tehtävää työllisyyshankkeessa ja yllätyksekseni sain paikan. Hanke sai jatkoa, työsuhteeni jatkui ja uusi ammatti-identiteetti alkoi vähitellen versoa. Hankkeessa tein töitä pitkäaikaistyöttömien kanssa ja pääsin tekemään sekä yksilö- että ryhmävalmennuksia. Hankeympäristö mahdollisti sen, että saimme hyvin vapaasti kokeilla ja kehittää toimintaa. Huomasin, että myös aiemmasta osaamisestani myynnin ja markkinoinnin parissa oli paljon hyötyä. Ensimmäisen asiakkaan työllistymisen tuoma riemu oli jotain, mitä en ollut koskaan ennen työssä kokenut. Työ tuntui vihdoin merkitykselliseltä.

Kun ovi uuteen oli nyt raollaan, aloitin myös uraohjauksen erikoistumisopinnot. Opinnot osoittautuivat merkittäväksi ammatillisen identiteetin rakentajaksi. Sain ympäröidä itseni uravalmennuksen ammattilaisten kokemuksella, moninaisilla urateorioilla sekä kiinnostavilla keskusteluilla. Ammensin muiden osaamisesta ja ammattitaidosta. Alun huijarisyndrooma alkoi vähitellen koulutuksen aikana muuntua hapuilevaksi asiantuntijuudeksi.

Reilu vuosi sitten otin seuraavan uraloikan nykyiseen tehtävääni korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien uravalmentajaksi Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Nykyisessä työssäni olen saanut kasvattaa osaamistani erityisesti maahanmuuton teemoista, sukeltaa syvälle opinto-ohjauksen maailmaan, lisätä ymmärtämystäni eri alojen työllistymisnäkymistä ja osaamisvaatimuksista. Metropolian jatkuvan oppimisen palveluiden ytimessä olen myös päässyt paraatipaikalle seuraamaan, miten jatkuvaa oppimista kehitetään yhdessä Suomen suurimmista korkeakouluista.

Tällä hetkellä ammatti-identiteettini on ennen kaikkea uravalmentaja sekä urapalveluiden kehittäjä. Vanha osaaminen on nivoutunut saumattomaksi osaksi uutta. Nyt tätä kirjoittaessani on vaikea uskoa, että on kulunut vasta kolme vuotta siitä, kun en vielä tiennyt mitä tekisin isona.

Mikä on parasta työssäsi?

Parasta työssäni on asiakaskohtaamiset ja asiakkailta saatu palaute, etenkin palaute, jossa asiakas kokee, että hänellä on tapaamisen jälkeen enemmän toivoa, tilaa ja uusia näkökulmia. Asiakkaan toimintahorisontti on laajentunut ja usko itseen ja omiin mahdollisuuksiin on lisääntynyt. Asiakkaan työllistyminen tuntuu yhtä upealta joka kerta. Nykyisessä työssäni hyvää on myös työnkuvan monipuolisuus, mahdollisuus kokeilla ja kehittää toimintatapoja sekä oppia itse jatkuvasti uutta.

Mitkä ovat uravalmentajan tärkeimmät taidot?

Uravalmentajan tärkein taito on kohdata asiakas siinä, missä hän juuri nyt on. Täytyy oikeasti pysähtyä kuuntelemaan ja antaa asiakkaalle kokemus siitä, että hän tulee nähdyksi ja kuulluksi, ja että ratkaisuja etsitään yhdessä hänen lähtökohdistaan käsin. Koen myös tärkeäksi sanoittaa ja peilata sitä osaamista ja vahvuuksia, joita asiakkaassa näen.

Kerro jostain erityistaidostasi

Vahvuuteni on vahvat peilisolut. Olen hyvä reflektoimaan ja peilaamaan sitä, mitä asiakas minulle kertoo. Hahmotan nopeasti asiakkaan kokonaistilannetta ja pystyn poimimaan olennaiset asiat. Olen empaattinen, mutta ratkaisukeskeinen. Myynnin ja markkinoinnin taustasta on ollut paljon hyötyä työnhakuvalmennuksissa. Pystyn auttamaan asiakkaita oman osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa sekä lähestymään työnhakua uusilla luovilla tavoilla asiakkaan persoonaa kuunnellen.

Mitkä kokemukset ovat opettaneet sinua eniten työelämässä?

Oma uupuminen ja kipuilu työuran kanssa ovat opettaneet eniten. Ne ovat opettaneet omista rajoista, arvoista, antaneet itsetuntemusta, ja ehkä hieman yllättäen myös itsevarmuutta. Tiedän missä olen hyvä, mitkä asiat eivät ole vahvuusalueellani ja mitkä asiat uuvuttavat minut. Tiedän myös pystyväni vaikuttamaan työhöni ja ohjaamaan uraani toivomaani suuntaan. Näitä oppeja voin hyödyntää myös valmennustyössäni.

Koska työskentelen pääsääntöisesti työttömien asiakkaiden parissa, koen että myös siitä, että olen sekä työskennellyt työllisyyspalveluissa että ollut itse työnhakijana, on hyötyä. Jos oma urapolkuni olisi ollut suora ja selkeä, en ehkä osaisi kohdata asiakkaita samalla tavalla kuin nyt.

Mitä taitojasi haluat kehittää seuraavaksi?

UraErkon jälkeen olen opiskellut ratkaisukeskeistä valmennusta ja tällä hetkellä työn alla ovat ammatillisen opettajan opinnot. Juuri nyt pieni tauko opiskeluissa tuntuu kutsuvalta, mutta varmasti opintopolku vielä jatkuu. Ehkä suuntaan osaamista syvemmälle ohjauksen teemoihin esimerkiksi dialogisen ohjauksen tai opinto-ohjauksen opinnoilla. Toisaalta myös asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen ja palvelumuotoilu kiinnostavat.

Mitä tavoitteita sinulla on työurallesi?

Itselleni tärkeitä arvoja työssä ovat merkityksellisyys, asiakaslähtöisyys, mahdollisuus kehittyä sekä vapaus. Uratavoitteeni on pyrkiä ohjaamaan uraani niin, että pystyn toimimaan näiden arvojen mukaisesti sekä hyödyntämään vahvuuksiani. En odota työurani olevan selkeä ja suoraviivainen tulevaisuudessakaan. Urakriisi ja siitä selviäminen toivat uskon siihen, että oikeat ovet aukeavat, kun uskaltaa olla itselleen rehellinen.