Kuukauden jäsen – Pia Koukkula

Nimi: Pia Koukkula
Paikkakunta: Helsinki
Työtehtävä ja -paikka: Uravalmentaja, Saranen Consulting Oy

Miten päädyit uravalmentajaksi?

Vuonna 2014 päätin vaihtaa alaa ja lähdin työnohjaajakoulutukseen. Se johti nykyisiin tehtäviini opintojen loppupuolella. Ennen uranvaihtopäätöstä olin käynyt NLP Practitioner -koulutuksen, mikä sysäsi tarkastelemaan omia ajatuskuvioita ja ratkaisuja uudella tavalla – myös sitä mitä kenties haluaisi työelämässä tehdä jatkossa.

Olen työnohjaajakoulutuksen jälkeen opiskellut monenmoista laajentaakseni ja syventääkseni osaamistani. Olen muun muassa ratkaisukeskeinen coach, työyhteisön kehittäjä sekä pian työkykykoordinaattori.

Kerro pääkohtia työuraltasi.

Olin urani ensimmäiset vuosikymmenet IT-alalla erilaisissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä: ohjelmointi, suunnittelu, prosessikehitys, esimiestehtävät. Olen kiitollinen niistä vuosista ja mahdollisuuksista nähdä ja kokea alaa monipuolisesti, tehdä erilaisia asioita. Sitten vaan tuntui siltä, että terävin kiinnostuksen kärki hiipui. Urakäännöksen sinetöi yt-neuvottelut silloisessa työpaikassani; neuvotteluiden ansiosta konkreettisesti pysähdyin miettimään uran seuraavaa siirtoa.

Olen tehnyt vahvasti yksilöohjausta työttömien parissa, mutta viimeisen vuoden olen ollut enimmäkseen tekemisissä ryhmien kanssa.

Itse uskon vahvasti siihen, että asiat tapahtuvat ajallaan. Elämä asettaa eteemme erilaisia kommelluksia, tehtäviä ja haasteita. On itsestä kiinni, miten haasteet ottaa vastaan ja miten niihin vastaa. Eihän se aina ole kivaa eikä helppoa, mutta mielenkiintoista.

Mitkä ovat uravalmentajan tärkeimmät taidot?

Tärkein taito on ehdottomasti kuunteleminen ja toiseksi tärkein kysymysten esittäminen. Asiakas kertoo sen, mikä on kulloinkin hänen mielestään tärkeää. Asiaan saa syvyyttä ja näkökulmia esittämällä lisäkysymyksiä. Luultavasti juuri ne valmentajan esittämät kysymykset ohjaavat asiakkaan pohtimaan tilannetta tai asiaa aivan uudella tavalla.

Asiakas määrää suunnan ja tahdin. Valmentaja on asiakkaan tukena, antaa tarvittaessa tietoa ja vinkkejä, asettaa kysymyksiä sekä luottaa asiakkaan viisauteen löytää oikeat ratkaisut.

Mitkä kokemukset ovat opettaneet sinua eniten työelämässä?

Valitettavasti parhaat opit ovat tulleet tiukoissa tilanteissa ja/tai omien virheiden kautta. Paineessahan ne timantitkin syntyvät.

Kaikkea sitä, mitä olen kokenut, olen voinut hyödyntää työssäni asiakkaiden kanssa.

Mikä on itsellesi tärkeintä työssä?

Mahdollisuus olla tukena ja auttaa yksilöitä, jotka ovat uransa nivelvaiheessa tavalla tai toisella. Lisäksi pyrin itse ja kollegoiden kanssa koko ajan uudistumaan ja uudistamaan käytänteitä.

Mitä taitojasi haluat kehittää seuraavaksi?

Ihminen ei ole koskaan valmis. Kun työskentelee ihmisten kanssa, eteen tulee aina uusia ihmisiä, erilaisia kohtaloita – yksilöitä, jotka elävät oman näköistään elämää.

Sydäntäni lähellä on elämän merkityksellisyyteen ja tarkoituksellisuuteen liittyvät seikat. Logoterapiaopinnot toivon mukaan alkavat syksyllä, niin pääsen kehittämään ymmärrystä ja taitojani tarkoituksellisuuden parissa. Se sitten jossain kohtaa toivon mukaan näkyy työskentelyssäni.

Mitä tavoitteita sinulla on työurallesi?

Tärkeintä on kasvaa ihmisenä ja sitä kautta auttaa ja palvella muita ihmisiä parhaalla mahdollisella tavalla. Kasvu tapahtuu olemalla utelias, tekemällä yksilöiden ohjaamista, opettelemalla jatkuvasti uusia asioita sekä oppimalla virheistä.

Vieläkään en tiedä, mikä minusta tulee isona, mutta sitä odotellessa…

toimittanut: Tiina Äijänaho