Kuukauden jäsen – Kati Jokio

Nimi: Kati Jokio

Paikkakunta: Hattula

Työtehtävä ja -paikka: Erityisasiantuntija, Kiipula

Olen toiminut ohjauksen parissa vuodesta 2008. En ole koskaan kokenut itseäni opettajamaiseksi, vaikka ammatillinen erityisopettaja olenkin. Olen ennemminkin ollut rinnalla kulkija, ohjaaja, tukija ja neuvoja. Ohjaajaksi päätyminen alun perin oli sattuman kauppaa. Olin juuri valmistunut kasvatustieteen kandidaatiksi, eikä päiväkoti työympäristönä ollut lainkaan sitä mitä halusin. Pian tuon työn päättymisen jälkeen minulle erityisesti soitettiin, ja kysyttiin, kiinnostaisiko ohjaajan työ – ja kiinnostihan se! Aloitin työt Valkeakosken ammattiopistossa syksyllä 2008. Sittemmin siirryin vuonna 2014 Kiipulasäätiön palvelukseen, ja olen siellä toiminut useissa eri työtehtävissä, sekä opettajana että moninaisissa ohjauksen tehtävissä.

Kasvatustieteen maisteriksi valmistuin 2009, jonka jälkeen täydensin osaamistani ammatillisen opettajan ja erityisopettajan koulutuksilla, näyttötutkintomestarin pätevyydellä, ja nyt, helmikuussa 2022, valmistun opinto-ohjaajaksi. Väitöstutkimukseni keskittyy ohjaukseen ja erityispedagogiikkaan, ja tuota työtä olen tehnyt vuoden 2019 alusta.

Uraohjaajan tärkeimmät taidot ovat mielestäni hyvin moninaiset, eikä kukaan meistä voi hallita kaikkea mahdollista. Kuitenkin uraohjaajalla pitää olla pelisilmää aktiivisen kuuntelemisen taidon lisäksi. Uraohjaajalla pitää olla kyky ja halu kuulla keskustelukumppaniaan, ja auttaa häntä löytämään itselleen parhaat mahdolliset vaihtoehdot. Lisäksi uraohjaajalla pitää olla kyky laventaa asiakkaansa toimintahorisonttia. Usein työssäni huomaan, että opiskelijoilla, jotka ovat työssäni pääkohderyhmä, voi olla hyvin suppea näkemys omista mahdollisuuksistaan. Haastan mielelläni opiskelijoita hulluttelemaan toiveillaan, jopa mahdottomiin unelmiin asti. Näistä unelmista päästään todellisiin ja toteutettaviin haaveisiin, ja niihin polkuihin, joita pitää kulkea haaveen tavoittamiseksi.

Työskentelen ammatillisessa erityisoppilaitoksessa, jonka kaikilla opiskelijoilla on jonkinlainen vaativan erityisen tuen tarve. Koen, että minun erityistaitoni on se, että kohtaan todella opiskelijat tasavertaisina. Uskon myös vahvasti siihen, että jokaisella meistä on oikeus työhön, vaikka se olisikin sitten erityisen tarkasti räätälöity täsmätyö. Tiedämme kaikki, että edes pieni työn lohko tukea tarvitsevalle henkilölle voi tuoda suuren merkityksen taloudellisesti ja sosiaalisesti yksilön elämään. Nämä ajatukset ovat työni kantava voima. Supervoimani on verkostoituminen, ja se auttaa toteuttamaan tasavertaisuutta opiskelijoiden ohjaamisessa.

Tärkeintä työssäni on löytää oikeat polut oikeille ihmisille. Tällä hetkellä työssäni etsimme ruohonjuuritasolla varsin räätälöityjä työtehtäviä työnantajien kanssa. Toiveeni on, että jopa työhön ja itsenäiseen elämään valmistavassa Telma-koulutuksessa olevat opiskelijat voisivat saada kosketuksen työelämään opiskelunsa aikana kesätöiden merkeissä. Olennaista on myös muutoksen tapahtuminen työelämän ja erityisesti työyhteisöjen ajatuksissa siitä, minkälaisia ihmisiä näihin mahtuu. Tahdon, että työvoimapulaa ratkaistaan osittain myös vaativaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työpanoksella.

Tavoitteeni työurallani on oppia koko ajan lisää. Tapanani on sanoa, että olen terveellä tavalla utelias. En siis ole ullataalasmaalainen ihmisten yksityisasioista kiinnostunut kerrostalomummo, vaan tahdon oppia työstäni ja toimintaympäristöstäni. Mielestäni ilmastonmuutos, ekomoderni ajattelutapa ja tasa-arvon yhä laveampi tavoittelu ovat arvoja, joiden tulee nousta entistä suurempaan arvoon – myös ohjaustyössä. Opiskelen kaikkea mahdollista koko ajan, ja sillä saankin tyydytettyä uteliaisuuteni, ainakin melko hyvin.

Mottoni on: harvinaislaatuiset ihmiset tekevät harvinaislaatuisia asioita. Me ihmiset saamme kaikki varsin erilaiset pelimerkit käteemme. Samoista pelimerkeistä huolimatta me kaikki emme pysty pelaamaan peliä tasavertaisesti. Ajattelenkin niin, että jokainen ihminen on omalla tavallaan harvinaislaatuinen. Joskus vain jonkun harvinaislaatuisuus voi olla niin piilossa, ettei sitä ole kovinkaan helppo löytää. Tässä astuu uraohjaaja mukaan kuvioon, ja etsii tuon piirteen ohjattavistaan.