Kuukauden jäsen – Kaisa Karhu

Nimi: Kaisa Karhu

Paikkakunta: Oulu

Työpaikka: Toimin Oulun yliopiston Koulutuspalveluissa Ohjauspalveluiden kehittämispäällikkönä. Vastuualueenani ovat työelämäpalvelut, opiskelu- ja uraohjaus, opintopsykologitoiminta sekä liikuntapalvelut.

Miten päädyit nykyiseen työhösi?

Minua pyydettiin v. 2004 silloiseen Oulun yliopiston Työllistymispalveluihin töihin määräaikaiseen tehtävään. Olin silloin kasvatustieteen tiedekunnassa amanuenssin sijaisena ja olin tehnyt yhteistyötä työllistymispalveluiden kanssa. Otin tehtävän vastaan, koska määräaikaisuus oli pidempi kuin amanuenssin sijaisuus. Tehtäviin kuului ensisijaisesti uraohjaus ja työnhaunvalmennus. Kasvatuspsykologian opintojen aikana olin perehtynyt työelämäkysymyksiin ja ne kiinnostivat minua. Graduni tein työuupumuksesta, jossa sivuttiin hallinnan tunnetta työssä, osaamista ja johtamista. Myös ihmisen minuuteen ja identiteettiin liittyvät kysymykset kiinnostivat minua jo opintojen aikana.

Työllistymispalvelut muuttuivat pian Ohjaus- ja työelämäpalveluiksi ja pääsin vetämään ESR-hankkeita, esim. Valtti – Valmis tutkinto työelämävalttina -hanketta. Hankkeessa jalostettiin opinnäytetyö-, uraryhmä- sekä muita opiskelun etenemistä tukevia ryhmäohjausmalleja. Monialaisissa opinnäytetyöryhmissä on tärkeä puhua myös työelämään siirtymisestä, osaamisesta ja työnhausta, koska työelämän pelko usein hidastaa opinnäytetyöprosessia.

Jyväskylän ja Lapin yliopistojen kanssa toteutettiin Jyväskylän yliopiston koordinoima Yliopistosta työelämään -hanke. Tässä hankkeessa oli keskiössä työelämäorientaatio osana opintoja ja HOPS-työskentelyä, opettajien ohjausosaamisen ja työelämätietouden kehittäminen sekä opiskelijoiden työllistymisvalmiuksien tukeminen.

Vuonna 2016 sain vakituisen toimen Koulutuspalveluiden Opiskelijoiden hyvinvointi- ja ohjauspalveluissa. Seuraavassa organisaatiomuutoksessa minulle tarjottiin Ohjauspalveluiden prosessinomistajuutta, jonka otin vastaan. Vähän myöhemmin minulle siirtyi esimiesvastuu ja reilu vuosi sitten sain kehittämispäällikön nimikkeen. Nykyisessä tehtävässäni teen itse vain vähän uraohjauksia, mutta kehitämme entistä parempia työelämä- ja uraohjauspalveluita opiskelijoille ja tuemme muuta henkilökuntaa työelämäkysymyksissä.

Kerro pääkohtia koulutustaustastasi.

Olen kouluttautunut monella tavalla. En päässyt heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen opiskelemaan haluamaani paikkaan, joten kävin toimistosihteerin oppisopimuskoulutuksen. Sen jälkeen menin kauppaoppilaitokseen opiskelemaan laskentatoimen yo-merkonomiksi ja sieltä valmistuttuani siirryin isäni yritykseen töihin ja osakkaaksi. Yrittäjän elämä tuli hyvin tutuksi. Samaan aikaan suoritin myös kiinteistövälittäjän tutkinnon ja tein töitä kiinteistönvälittäjänä.

90-luvun laman myötä asuntokauppa hiljeni ja silloin päätin hakea jatkamaan opintoja kollegoideni kannustamana. Tein ensin avoimessa yliopistossa kasvatustieteen opintoja aineopintoihin asti. Sen jälkeen pyrin ja pääsin viiden parhaan joukossa opiskelemaan kasvatustiedettä. Lukiossa en ollut mitenkään ahkera opiskelija, mutta yliopisto-opinnot suoritin erinomaisin tiedoin, koska minua kiinnostivat opiskeltavat aineet: psykologia, sosiologia, kasvatustiede ja työtiede.

Opinnoissa pystyin keskittymään itseä kiinnostaviin asioihin. Nautin ongelmanratkaisuista ja asioiden pohtimisesta. Se, että olin aktiivinen ja ’aikuinen’ opiskelija, johtivat siihen, että minulle tarjottiin sijaisuuksia kasvatustieteen tiedekunnasta. Otin rohkeasti haasteet vastaan ja sen ansiosta olen nyt siellä missä olen. Olen suorittanut myös kauppatieteen maisteriopintoja, mutta työkiireiden vuoksi ne ovat jäissä.

Kerro jostain onnistumisesta.

Kyllä ne ovat nämä tulokselliset ESR-hankkeet, joiden seurauksena korkeakouluihin on jäänyt pysyviä toimintojac, esimerkiksi ryhmäohjausmalleja, jotka ovat kehittyneet edelleen. Onnistumisena näen myös sen, että yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja muiden hanketoimijoiden sekä muiden ESR-hankkeiden kanssa oli erittäin antoisaa ja osaamista kehittävää.

Mikä on mieleenpainuvin muistosi työelämästä?

Ehkä mieleenpainuvin on yhden matematiikan opiskelijan tarina. Hän oli ensimmäinen, jonka tiedän työllistyneen avustuksellani. Tämä nuori nainen tuli uraryhmään ja pohti omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan. Hän etsi harjoittelupaikkaa ja tiesin yrityksen, mikä voisi olla mahdollinen. Hyödynsin alumniverkostoa ja löysin matemaatikon, joka toimi tässä yrityksessä. Hänen avullaan opiskelija tavoitti oikeat henkilöt ja pääsi työhaastatteluun. Ennen työhaastattelua tein opiskelijalle työhaastattelupreppauksen ja ohjeistin, että jos hänet laitetaan tekemään jokin ongelmanratkaisutehtävä (tiedettiin, että kyseinen yritys harrasti niitä), niin puhu ääneen mitä teet ja mitä pohdit. Hän oli tehnyt niin, päässyt oikeaan ratkaisuun, mutta eri kautta kuin mitä haastattelijat olisivat lähteneet ongelmaa ratkomaan. Hän sai ensin harjoittelupaikan ja sitten vakituisen työn.

Vuosien jälkeen tämä nainen etsi minut käsiinsä ja halusi ohjaukseen, kun kyseisessä yrityksessä alkoivat YT-neuvottelut ja hän mietti miten tästä eteenpäin. Hän päätti täydentää opintojaan. Erityisen hienoa on, että hän hyödynsi kaikki ne palvelut, mitä meillä oli tarjota. Hän oli motivoitunut, sinnikäs ja aktiivinen, ja juuri nämä tekijät johtivat työllistymiseen.

Mikä on parasta työssäsi?

Parasta työssäni ovat opiskelijat ja oma tiimi, eli ihmiset, joiden kanssa on ihana tehdä töitä. Lyhyemmissä ohjaussuhteissa emme välttämättä tiedä tuottiko ohjaus tulosta. Harvoin opiskelijat tulevat jälkikäteen kertomaan, mutta palkitsevaa on se, kun huomaa, että opiskelijalle syntyy jokin oivallus, miten tästä eteenpäin.

Minulla on ollut myös ohjattavia, jotka ovat vuosia valmistumisen jälkeen halunneet tulla kertomaan mitä heille kuuluu tai keskustelemaan tilanteestaan. Se on tuntunut hyvältä.

Omassa tiimissä tehdään paljon töitä yhdessä, tuetaan toisia ja ratkaistaan asioita yhdessä. Meillä myös nauretaan paljon. Huumori on se, joka auttaa jaksamaan kiireisessä työelämässä.

Mitä tavoitteita sinulla on työurallesi?

Tavoitteena on rakentaa yhteistyössä meidän uraohjaustiimin kanssa erinomainen uraohjaus- ja työelämäpalvelukokonaisuus Oulun yliopistoon, joka tukee niin meidän omaopettajia heidän työssään kuin myös opiskelijoita eri opintopolun vaiheissa.

Mikä on mottosi?

Luota itseesi ja omaan oppimiskykyysi! Jos ei itse usko itseensä, ei voi myöskään vakuuttaa työnantajia omasta soveltuvuudesta tehtävään.

Korkea-asteen koulutuksessa meidän tulisi kannustaa opiskelijoita enemmän luovuuteen, eikä ajattelemaan sitä mikä on oikein tai väärin. Opinnäytetöiden kanssa painivat miettivät liikaa sitä, että tekevätkö jonkun virheen ja mitä opettaja tästä ajattelee. Ei uskalleta irrotella tai tehdä omia ratkaisuja, joka on mahdollista rikkomatta kuitenkaan tieteentekemisen pelisääntöjä. Vain luovuuden kautta voi syntyä uusia innovaatioita ja uusia työpaikkoja. Muutoinkin työelämä huutaa luovuuden perään yhtenä osaamisalueena. Sitä pitäisi päästä harjoittelemaan enemmän ja rohkaista opiskelijoita tekemään myöskin omia ratkaisuja.

toimittanut Tiina Äijänaho