Kuukauden jäsen – Henri Annila

Henkilökuva Henri AnnilastaNimi: Henri Annila, Henri Annila | LinkedIn
Paikkakunta: Vielä hetken Kirkkonummi, heinäkuusta 2023 eteenpäin Muonio
Työtehtävä ja -paikka: Työelämäpalveluiden asiantuntija & tutkintoon johtavien työvoimakoulutusten koordinaattori, Suomen ympäristöopisto Sykli 

Haluan, että jokainen löytää paikkansa työelämässä

Parempi työelämä on tavoite, jonka eteen haluan tehdä töitä. Innostun erityisesti siitä, kun henkilö oivaltaa omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa. Haluan sanoittaa uusien osaajien arvon ja mahdollisuudet myös yrityksille.

Olen tehnyt lähes koko työurani ympäristöalojen ja kestävyysteemojen parissa. Tällä hetkellä työskentelen Suomen ympäristöopisto Syklissä työelämäpalveluiden asiantuntijana. Koordinoin ympäristöalan tutkintoon johtavia työvoimakoulutuksiamme ja tuen opiskelijoita työssäoppimispaikkojen haussa ja työllistymisessä. On mielenkiintoista ja haastavaa kohdata päivittäin opiskelijoita, joiden taustat voivat vaihdella floristista tohtoriin.

Ennen Sykliin tuloa työskentelin seitsemän vuotta kahdessa akavalaisessa ympäristöalojen osaajia edustavassa ammattiliitossa mm. kouluttamisen ja fasilitoinnin, urapalveluiden, markkinoinnin, palveluiden kehittämisen sekä viestinnän parissa. Sykliin päädyin sattuman kautta, kun hain puolen vuoden aikana erilaisia töitä viestinnän, vaikuttamisen, kouluttamisen ja uraohjauksen parista. Kimmoke uuden työn hakemiselle oli tunne siitä, että oma urakkani Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimussa oli valmis luovutettavaksi seuraavalle tekijälle.

Innostun työssäni siitä, kun näen ohjattavieni hoksaavan, mihin kaikkeen heidän osaaminen taipuu, kun sitä täydentää ympäristöalan ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla. Työvoimakoulutuksissa on myös palkitsevaa nähdä, kuinka onnistunut työssäoppimisjakso muuttuu työsuhteeksi. Koen, että jokainen työharjoitteluun tai työelämään kiinni päässyt opiskelija on pieni ja tärkeä onnistuminen työssäni.

Haluaisin kiittää Loimun Suvi Liikkasta ja Petra Beddaa sekä pitkän linjan uraosaajaa Satu Roosia opeistanne ja rohkaisustanne, jota olette minulle antaneet matkan varrella. Teillä on ollut iso merkitys siinä, että päädyin monista urapoluista juuri uraohjauksen pariin!

Maantiedettä, järjestömaailmaa, partiota ja uraohjausta

Päädyin yliopistolle opiskelemaan maantiedettä, kun lukiossa maantiedon opettajani sai minut innostumaan alasta. Yliopistossa ainejärjestöhommat tulivat nopeasti luonnon- ja matkailumaantieteen opintojen rinnalle ja löysin itseni lopulta myös Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL:n opiskelijatoimikunnasta. Luottamustoimet muuttuivat lopulta seitsemän vuoden työrupeamaksi YKL:ssä ja Luonnon-, ympäristö- ja metsätietelijöiden liiitto Loimussa.

Seitsemään vuoteen mahtui työelämätaitojen kouluttamisen lisäksi mm. myyntiä, markkinointia, viestintää, erilaisia kehittämishankkeita ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto. Polku vei lopulta Sykliin, missä olen reilun vuoden ajan ohjannut ja tukenut työvoimakoulutuksena suoritettavien ympäristöalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittavien koulutusten opiskelijoita mm. osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa sekä työnhaussa. Vajaa vuosi sitten suorittamani Coaching-perustutkinto vain lisäsi vettä myllyyn, kun tajusin kuinka paljon erilaisia työkaluja uraohjaajille onkaan tarjolla!

Töiden rinnalla olen hankkinut osaamista erilaisista luottamustoimista partiossa ja kuntapolitiikassa. Erityisesti partio on antanut paljon eväitä ihmisten kohtaamisen ja ohjaamiseen. Yksi elämäni mullistavimpia koulutuksia on ollut puoli vuotta kestänyt Suomen partiolaisten järjestämä Valua Based Leadership (VBL) -koulutus vuonna 2019, jonka fasilitaattoriksi pääsin. Koulutus on todellinen syväsukellus omaan itseen, arvoihin ja parempaan johtajuuteen. Koulutus kirkasti minulle paljo sitä, miksi toimin eri tilanteissa niin kuin toimin. Oli myös tajunnanräjäyttävä kokemus nähdä, kuinka 24 alle 30-vuotiaan johtajan maailmankuva ja käsitys itsestä laajeni koulutuksen aikana. VBL:n aikana opittuja palautemalleja sekä onnistuneen vuorovaikutuksen rakennuspalikoita olen hyödyntänyt jo vuosien ajan työssäni.

Ajatuksia tulevasta polusta (työ)elämässä

Ykköstavoitteeni on yhdistää perhe-elämä ja työelämä niin, etteivät työt valu vapaa-ajalleni. Työn puolella haluaisin vahvistaa edelleen uraohjauksen perusteiden osaamistani. Ympäristöalojen vahva tuntemus ja kyky tehdä yritysyhteistyötä ovat antaneet hyvän pohjan nykyiseen työhöni. Myös erilaiset esihenkilötehtävät ja projektien vetovastuu kiinnostavat tulevaisuudessa.

Seuraavaksi haluaisin laajentaa ymmärrystäni ja työkalupakkiani uraohjaajan ja -valmentajan keskeisissä teemoissa esimerkiksi uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen tai pedagogisten opintojen avulla. Uuden osaamisen turvin pystyisin tarjoamaan vielä paremmin räätälöityä ohjausta opiskelijoillemme.

Viime vuosien suurin haaveeni on ollut muutto Lappiin perheeni kanssa. Tämä haave on nyt toteutumassa, kun pakkaamme kotimme muuttoautoon ja muutamme Muonioon kesän aikana. Seuraavaksi voin alkaa haaveilemaan pyöräilymatkan päässä olevien tuntureiden huiputuksista. Kiitos Syklille etätöiden avulla mahdollistetusta toteutuvasta unelmasta!

Mottoni on partioaatteen kehittäjä Robert Baden-Powelin viimeisen viestin katkelma, joka puhuttelee minua kovasti. Yritän tekemisessäni pitää tästä ohjenuorasta kiinni niin työssä kuin vapaa-ajalla.

”Yritä jättää tämä maailma vähän parempana kuin sen löysit”