Kuukauden jäsen – Anita Hartikainen

Nimi: Anita Hartikainen

Paikkakunta: Turku

Työtehtävä ja -paikka: Koulutusasiantuntija, Turun yliopisto

Uraohjaajaksi suomen kielellä

Valmistuin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi Turun yliopistosta 2016, pääaineenani kotimainen kirjallisuus. Aloitin pian valmistumisen jälkeen kouluttajan sijaisuudet aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa. Parin kuukauden kuluttua minua pyydettiin hakemaan kotoutumiskouluttajaksi verkkoon samassa yrityksessä eli Arffmanilla, sillä olin juuri aloittanut myös väitöskirjan tekemistä verkko-opettamisesta, digitaalisesta lukutaidosta ja olin muutenkin digitaalisesti suuntautunut: minulla on media-assistentin ammattikoulutus, joten osaan tehdä monipuolisesti audiovisuaalista viestintää, kuten käsikirjoittaa, kuvata, äänittää, editoida ja julkaista sähköisesti.

Kotoutumiskouluttajaksi ei opi yliopistossa. Pätevyys työhön saadaan opiskelemalla laaja-alaiset pedagogiset opinnot sekä molempien, suomen kielen ja kirjallisuuden, perus- ja aineopinnot. Kotoutumiskouluttajana työhöni kuului suomen kielen opetuksen lisäksi opiskelijoiden uraohjaus: opintomoduuleihin kuuluu sekä työharjoittelua että ohjausta työnhakuun tai sopivan opiskelupaikan löytämiseen. Koska olin yhtäkkiä näin suuressa vastuussa oman ryhmäni kotoutujien työllistymisestä ja oman paikan löytämisestä Suomessa, hakeuduin ensimmäistä kertaa järjestettävään uraohjauksen erikoistumiskoulutukseen vuonna 2018.

Erikoistumista ja väitöskirjaprosessia

Uraohjauksen erikoistumisopintojen pilottikoulutus järjestettiin yhteistyössä useamman yliopiston kesken. Oma pienryhmäni kokoontui Turun yliopiston Brahea-keskuksessa. Puolentoista vuoden opintojen aikana kiinnostuin työstä, jota Brahea-keskuksessa tehdään eli korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjauksesta ja valmennuksista sekä erilaisista aiheeseen liittyvistä kansallisista ja kansainvälisistä projekteista.

Väitöskirjaprosessini eteni tällä välin, kun tein kotoutumiskouluttajan työtä ja uraohjauserkoa. Olen kirjoittanut verkkokotoutumiskoulutuksesta kolme tutkimusartikkelia väitöskirjaani sekä useita tekstejä blogeihin ja ei-vertaisarvioituihin julkaisuihin muun muassa kotoutumisesta, verkko-oppimisesta, verkkopedagogiikasta, vuorovaikutuksen rakentamisesta verkossa ja verkko-ohjaamisesta. Yksi artikkeleistani käsittelee oppimismuotoilua kotoutumiskoulutuksen pilottitoteutuksessa, luku- ja kirjoitustaidottomista oppijoista koostuva ryhmä opiskeli puolen vuoden pätkän suomen kieltä verkossa. Kirjoitan tällä hetkellä kahta viimeistä artikkelia väitöskirjaani.

Korkeakouluun projektityöhön

Päädyin Brahea-keskukseen töihin koulutusasiantuntijaksi syksyllä 2020, mutta sitä ennen ehdin tehdä vuoden verran projektipäällikkönä ja TKI-asiantuntijana töitä LAB-ammattikorkeakoulussa (ent. LAMK). LABissa tein – mitäs muutakaan kuin maahanmuuttajille suunnattua koulutusta verkkoon, tällä kertaa yrittäjyydestä. Huomasin valmennusten aikana, että vaikka yrittäjyyssparraus on yrittäjiksi aikoville tärkeää, tarvitaan lisäksi uraohjausta yrittäjyydestä haaveileville. Uraohjaus auttaa peilaamaan omia taitoja, osaamista, suunnitelmia ja toiveita suomalaiseen toiminta- ja yrityskulttuuriin.

Brahea-keskuksessa olen työskennellyt sekä kouluttajana että uraohjaajana. Esimerkiksi ulkomaalaisten varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutuksessa olen opettanut suomen kielen ja viestinnän opintoja, ja SIMHEn (Supporting Immigrants in Higher Education) puitteissa tehnyt sekä yksilöllistä koulutus- ja uraohjausta että ryhmämuotoista työnhakuvalmennusta, jossa valmistellaan työnhakuasiakirjoja suomeksi, tehdään simuloidut työhaastatteluharjoitukset, perehdytään työnhakuun sosiaalisessa mediassa ja panostetaan henkilökohtaiseen työnhakuun, tutkinnonrinnastusprosessiin tai opiskelupaikan hakemiseen eli siihen vaiheeseen, missä opiskelija sillä hetkellä omassa elämässään on.

Kaikille työtä ja koulutusta sopivalla ohjauksella

Tärkeimpänä taitona ja hyötynä uraohjauksen teoreettisen taustan oppimisesta erikoistumiskoulutuksessa lienee se, että oppii soveltamaan monipuolisesti uraohjauksen menetelmiä ja yhdistämään niitä sopivin osin sen mukaan, mitä tukea ohjauksessa oleva henkilö juuri sillä hetkellä tarvitsee. Uraohjausta voi myös suunnitella paremmin, kun tuntee uraohjauksen tutkimusta ja teoreettista taustaa: on helpompi tunnistaa, tarvitseeko ohjattava esimerkiksi apua urasuunnitteluun ja osaamisen tunnistamiseen vai esimerkiksi yksilöityä tietoa tutkintonsa rinnastusprosessista ja mahdollisuuksista täydentää omia opintojaan suomalaisessa yliopistossa.

Oman työurani kohokohtia ovat olleet ne hetket, kun olen onnistunut verkossa ryhmäyttämään ja opettamaan lukutaidottomalle oppijalle suomen kielen perusteita, ja onpa verkossa ohjaamalla myös onnistuttu löytämään opiskelijoille työharjoittelupaikkoja, opiskelupaikkoja tai työpaikkoja (huom. jo ennen korona-aikaa). Uran kotiäitinä tehneiden maahanmuuttajanaisten urasuunnittelu on ollut erityisen palkitsevaa, sillä vaikka heillä on usein matala koulutustaso, onpa myös paljon piileviä taitoja, jotka työllistävät Suomessa, kuten erinomaiset taidot lasten ja vanhusten hoivaan, ruuanlaitto-, keittiö- ja leivontatyöhön, moniin käsityöammatteihin sekä taustasta riippuen monenlaisia sosiaalisia taitoja, joita tarvitaan missä tahansa työssä, jossa autetaan, ohjataan ja kohdataan ihmisiä.

Nykyinen työni eli korkeakoulutettujen ohjaaminen SIMHEssä ja eri hankkeissa on laajentanut näkökulmaani niin, että tulevaisuuden suunnitelmissa minua kiinnostavat yhä enemmän kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö, jossa uraohjausta kehitetään ja osaajat eri puolilta maapalloa saadaan heille sopiviin työpaikkoihin. Meillä Suomessa alkaa olla aika paljon täyttämättömiä työpaikkoja ja maailmalla on paljon työtä tarvitsevia ja työintoisia ihmisiä. Olen innostunut oppimaan syvällisemmin, mitä mahdollisuuksia globaalit muuttoliikkeet, digitalisoituminen ja yhteisöjen kulttuurinen moninaisuus tarjoavat työllisyydenhoidolle, ja miten esimerkiksi Euroopan monet väestöltään ikääntyvät maat saavat tarvitsemaansa työvoiman. Oma pieni panokseni tähän on esimerkiksi suunnittelupöydällä oleva tutkimusartikkeli SIMHEn tähän astisesta toiminnasta ja vaikuttavuudesta.