Elinikäisen ohjauksen laaja kansallinen arviointitutkimus käynnistyi

Helsingin ja Jyväskylän yliopistot, Hämeen ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulut sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus ovat käynnistäneet elinikäistä ohjausta koskevan Elontila -arviointitutkimushankkeen. Edellisen kerran elinikäistä ohjausta on arvioitu laajemmin 2000-luvun alussa.

Ihmisiä pöydän äärellä suunnittelemassa

Elontila-arviointitutkimuksen tavoitteena on muodostaa systemaattinen kuva suomalaisen elinikäisen ohjauksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kokonaisuudesta sekä arvioida sen toimivuutta eli saatavuutta, laatua, tuloksia ja vaikuttavuutta. Osana arviointitutkimushanketta laaditaan elinikäisen ohjauksen laatukehikko, joka sisältää ehdotukset sektorirajat ylittävistä yhteisistä kansallisista elinikäisen ohjauksen seurantakohteista ja arviointivälineistä paikallisen ja kansallisen tiedolla johtamisen sekä elinikäisen ohjaustyön tueksi.

Tutkimuksen loppuraportti julkaistaan syksyllä 2024.

Uutinen aiheesta
Elontila -tutkimushanke