Eettiset periaatteet -seminaarin satoa: Ohjauksen toimijat ovat kauan perustaneet työtään arvoihin ja etiikkaan

Oli hienoa osallistua Uraohjauksen ja – valmennuksen eettiset periaatteet -seminaariin 6.3.2014.
Ohjauksen toimijat ovat kauan perustaneet työtään arvoihin ja etiikkaan. Monilla toimijoilla on olemassa eettiset säännöt tai periaatteet työnsä opastimina. Nyt uusi yhdistys Uraohjaajat ja – valmentajat ry. on laatimassa eettisiä periaatteita työnsä tueksi. Olette ja olemme hyvällä tiellä. Arvojen ja etiikan pohjalta syntyy hyvää, arviointia kestävää ohjaustoimintaa.

Arvot ovat arvokkaita vain, kun ne näkyvät arjessa

Samalla on hyvä nähdä toinen puoli. Arvot ovat arvokkaita vain silloin, kun ne näkyvät arkityön tekemisissä ja ratkaisuissa. Julkiarvot eivät paljon auta, jos arki on arvotonta. Samoin on eettisten periaatteiden kohdalla. Hyvät periaatteet eivät tee toimintaa hyväksi, jos ne eivät ilmene jokapäiväisessä käytännössä. Asiaa mutkistaa se, että eettiset periaatteet eivät läheskään aina sellaisenaan anna ratkaisua arjen monimuotoisiin eettisiin haasteisiin. Enemmän periaatteita tarvitaankin eettisen harkinnan ja pohdinnan lähtökohtina ja tukipisteinä. Eettisyys ei ehkä niinkään ole periaatteita ,vaan valmiutta jatkuvaan tilannekohtaiseen eettiseen harkintaan.

Ohjauksen maailmassa eettisiä haasteita ja ristipaineita syntyy helposti

Tavoitteita ohjaukselle asettavat monet eli ainakin asiakas, ohjaaja, oppilaitos, työorganisaatiot, kunta, maakunta ja koko yhteiskunta. Ohjauksen määrittelyt saattavat toimia hyvänä ohjenuorana eettisten paineiden keskellä: kun ohjaus määritellään aikana, huomiona ja kunnioituksena asiakkaalle tai asiakkaan toimijuuden rohkaisemisena ja vahvistamisena, on mahdollista nähdä, kenen tavoitteet ovat keskeisiä. Ja kun kunnioitamme asiakkaan toimijuutta ja tavoitteita, on useimmiten ainakin pitkällä aikavälillä niin, että kaikkien muidenkin tavoitteet toteutuvat. Pääsemme ”kaikki voittaa” tilanteeseen.

Ari-Pekka Leminen

Kirjoittaja on Työ- ja elinkeinoministeriön ohjausasioiden työntekijä. Takanaan hänellä on pitkä ura Työ- ja elinkeinohallinnon ammatinvalinta- ja uraohjauksen asiakaspalvelijana, kouluttajana ja kehittäjänä.